Bild på stålverksarbetare i Kina.

Stålverksarbetare i Kina.

8 februari 2023

Metallpriserna ökade under januari

2023 inleddes med optimism på marknaden. En lägre inflation än förväntat och Kinas lättnader i covid-19-regler ledde till högre efterfrågan på flera metaller. Flera metallpriser nådde upp till nivåer som inte har setts till på flera månader.

Priset på järnmalm nådde en sju-månaders högsta nivå i januari. Efterfrågan drevs på av återöppningen av Kinas industri efter nedstängningar. Det kinesiska nyåret bidrog också till att kinesiska stålverk ville fylla på sina lagernivåer.

Den positiva makroekonomiska utvecklingen och Kinas återöppning bidrog också till att priserna på flera basmetaller ökade. Kopparpriset stimulerades ytterligare på grund av en brand i hamnen Las Ventanas i Chile och de politiska protesterna i Peru. Södra Peru är rikt på kopparfyndigheter. Sociala orättvisor och osäkra arbetsförhållanden i landet har genererat en konflikt mellan lokalbefolkning och gruvbolag under en lång tid.

Guldpriset nådde en nio månaders högsta nivå på 1 925 dollar/tr oz den 20 januari. Det höga priset föranleddes av en försvagad amerikansk dollar och förväntningar om att centralbankerna kan föra en mindre aggressiv räntepolitik framöver.

– Priset på nickel har däremot rört sig tvärt emot flera andra metaller. Tsingshan, en stor kinesisk tillverkare av rostfritt stål och nickel, offentliggjorde planer på att förvärva nya anläggningar i Kina. Nyheten om ökad produktion av klass 1 nickel, som går in i batteritillverkning, bidrog till att nickelpriset sjönk till en nästan två-månaders lägsta nivå i januari, berättar Carolina Liljenstolpe, samhällsekonom på SGU.

Priserna på litium och kobolt sjönk under årets första månad och föregående månaders ökningar var därmed bortblåsta. Priset på litiumkarbonat i Kina sjönk tillbaka till nivåerna som präglade sommarmånaderna 2022. Priset på kobolt landade på samma nivå som i januari 2021. Orsaken till prisrasen var återöppningen av Kinas tillverkningsindustri. Det finns farhågor om att förnyad smittspridning av covid-19 kan minska försäljningen av elfordon på kort sikt.

Se statistik för metallprisernas utveckling under januari

Senast granskad 2023-02-08