En dricksvattenbrunn med handpump.

Foto: Kajsa Bovin, SGU.

25 april 2023

Grundvattennivåer i april

Snösmältning och gott om nederbörd de senaste månaderna har gett höga nivåer i både stora och små magasin i nästan hela landet. Läget ser för närvarande bra ut inför sommaren.

I april har nivåerna i de små magasinen i Götaland och Svealand varit höga eller ovanligt höga under hela månaden, medan framför allt fjälltrakterna har haft låga eller ovanligt låga nivåer på grund av att vattnet har lagrats i snötäcket. Mellan vecka 16 och 17 syns ett tydligt trendbrott som signalerar att snösmältningen och därmed påfyllningen av grundvatten nu har kommit igång. Nivåerna i de små magasinen är höga och i allmänhet normala eller mycket över de normala för årstiden i nästan hela landet. Samtidigt syns även en påbörjad sjunkande trend i de små magasinen söderifrån i Götaland, som förväntas fortsätta norrut under maj.

Nivåerna i de stora magasinen har haft ett långsammare men likartat mönster, med höga till ovanligt höga nivåer i Götaland, normala eller något lägre i Svealand och ovanligt låga i Norrland. Även i de stora magasinen syns nu effekterna av snösmältningen i de norra delarna av landet.

Grundvattennivåerna i små magasin är nu i allmänhet normala för årstiden i hela landet och vid en normal väderutveckling blir det normala nivåer, vid torrt väder något under de normala och vid blött väder nivåer över de normala. I de stora magasinen har vi en likartad situation, med undantag att det är något sämre utgångsläge i Svealand, där SGU:s prognoser indikerar att nivåerna kan bli något under de normala för årstiden.

Utgångsläget är således gott i hela landet både för stora och små magasin på några månaders sikt. Väderutvecklingen de kommande månaderna har dock stor betydelse för grundvattennivåerna under den senare delen av sommaren. Den närmaste perioden sker naturligt en minskad påfyllning av grundvatten på grund av årstidsväxlingen, och att växtupptaget och avdunstningen ökar mycket. Det är i nuläget svårt att med säkerhet förutsäga hur grundvattensituationen under den senare delen av sommaren kommer att se ut.

 

små_grundvattennivåer_april_2023.png

 

stora_grundvattennivåer_april_2023.png

Se aktuella kartor och läs mer om grundvattennivåerna

Läs mer om SGU:s beräkning av framtida grundvattennivåer och kartor för andra tidpunkter och scenarier.

Senast granskad 2023-04-25