Foto på en bok med blått omslag och texten 2023 års ekonomiska vårproposition.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

19 april 2023

Regeringen föreslår ökad satsning på SGU

I regeringens vårändringsbudget föreslås att SGU får utökade uppdrag för sammanlagt 34 miljoner kronor.

– Det är roligt att regeringen vill prioritera vår verksamhet och skjuta till mer pengar, säger SGU:s generaldirektör Anneli Wirtén.

Det regeringen föreslår riksdagen är att 19 miljoner kronor ska satsas på marin kartläggning, 10 miljoner kronor ska satsas på det främjandeuppdrag som SGU har inom mineralresursområdet och 5 miljoner kronor ska gå till handläggningen av kontinentalsockelärenden.

– Regeringens förslag ligger helt i linje med de diskussioner vi har fört med Regeringskansliet. Energi- och näringsminister Ebba Busch var tydlig när hon besökte SGU tidigare i vår att hon vill se ökad satsning på gruvnäringen i Sverige, så en ytterligare satsning på främjande-uppdraget var kanske till viss del väntad. Det blev mindre pengar till marin kartläggning i förslaget än vi hade trott, men vi följer regeringens prioriteringar och är glada för de satsningar som görs. SGU verkar också få viss kompensation för den utökade hanteringen av KSL-ärenden vi har sedan 1 juli 2022, säger Anneli Wirtén.

Riksdagen väntas rösta om vårändringsbudgeten i juni, då även regeringens ekonomiska vårproposition går till omröstning. Den ekonomiska vårpropositionen innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Riktlinjernas syfte är att ange politikens inriktning inför budgetpropositionen för 2024.

Du kan ta del av regeringens förslag här:

Vårändringsbudget för 2023 (Regeringen, nytt fönster)

2023 års ekonomiska vårproposition (Riksdagen, nytt fönster)

Senast granskad 2023-04-25