Bild på vattenfors.
17 april 2023

EU:s grundvatten på agendan – SGU värd för möte i Uppsala

Den 19–20 april står Sveriges geologiska undersökning, inom ramen för Sveriges EU-ordförandeskap, värd för vårens grundvattenmöte för EU:s vattendirektiv. Mötet, som hålls på Studenternas i Uppsala, samlar representanter för EU-kommissionen, medlemsländerna och bransch- och intresseorganisationer.

I det europeiska samarbetet om vatten, som styrs av flera EU-direktiv, arbetar medlemsländerna för att kvaliteten på vatten ska vara god och för att vatten ska finnas i tillräcklig mängd för att tillgodose behovet av dricksvatten och skyddet av ekosystem. För att samordna arbetet och jämföra hur medlemsländerna tolkar och genomför direktiven finns det arbetsgrupper som träffas regelbundet under ledning av EU-kommissionen.

SGU representerar Sverige i Working Group Groundwater, en grupp som träffas två gånger per år. Av tradition hålls arbetsmötena i det land som för tillfället innehar ordförandeskapet inom EU. Den 19–20 april står SGU värd för mötet som anordnas på Studenternas i Uppsala.

– De senaste årens höga temperaturer på flera håll i Europa sätter stor press på grundvattnet. Förutom torka och klimatförändringar finns det också stora utmaningar vad gäller föroreningar från kemikalier, framför PFAS. Det är utmaningar som vi inom Europa måste ta oss an och lösa gemensamt, säger SGU:s generaldirektör Anneli Wirtén.

Under mötet kommer bland annat EU-kommissionens representant att berätta om aktuella frågor inom EU-administrationen som har bäring på grundvattenarbetet. Till exempel ska läget för en pågående revidering av grundvattendirektivet att lyftas. På mötena brukar också nya forskningsresultat om grundvattenrelaterade frågor diskuteras, som exempelvis nya övervakningsmetoder, riskanalyser och klimatpåverkan på grundvatten.

– Vi ser fram emot att välkomna EU-representanter och grundvattenexperter från hela Europa hit till Uppsala för kunskapsutbyte och konstruktiv dialog. Ett fortsatt gott och nära europeiskt samarbete är avgörande för att vi ska kunna skydda och säkra våra vattenresurser för framtida generationer, säger Anneli Wirtén.

Senast granskad 2023-04-17