Geologisk lagring av koldioxid. Illustration.

Schematisk bild av Östersjöns geologi med lagring av koldioxid inom den mest lovande lagringsenheten (Faludden).

Illustration: Daniel Sopher/SGU

4 november 2022

SGU kan få nytt regeringsuppdrag som rör nationell koldioxidlagring

Regeringen vill ge SGU i uppdrag att utreda lämpliga platser för att lagra koldioxid, så kallad CCS, i Sverige. Uppdraget till SGU är en del av den större satsning på både CCS och bio-CCS som regeringen tidigare aviserat att de vill göra om deras föreslagna budget går igenom.

Regeringen vill storsatsa på att fånga in, avskilja och lagra koldioxid från förbränning av biobränslen, så kallad bio-CCS. Inom ramen för satsningen planeras SGU få i uppdrag att utreda lämpliga platser för koldioxidlagring, CCS, i Sverige, samt analysera förutsättningarna för driften av lagringsplatserna. 

– Om Sverige ska kunna nå målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser till år 2045 behöver vi arbeta på flera olika plan och med flera metoder samtidigt. CCS är en metod som både globalt och nationellt lyfts fram som avgörande för att nå klimatmålen, säger SGU:s generaldirektör Anneli Wirtén.

SGU arbetar redan i dag med bevakning av och kunskapsuppbyggande kring koldioxidlagring. I delar av Sverige finns berggrund som bedöms vara lämplig för geologisk lagring av koldioxid. Sedan den 1 mars 2014 är det tillåtet med geologisk lagring av koldioxid i Sverige, men fullskalig lagring får endast ske under havsbotten.

– Det är glädjande att regeringen visar att de ytterligare vill satsa på SGU som expert- och tillsynsmyndighet för koldioxidlagring i Sverige. Att upprätta möjligheten till nationell lagring gör oss mindre beroende av andra länder för att lösa klimatomställningen, säger Anneli Wirtén. 

I budgetpropositionen föreslår regeringen att SGU:s förvaltningsanslag förstärks med 40 miljoner kronor 2023 för att utreda lämpliga platser för koldioxidlagring i Sverige och att analysera förutsättningarna för driften av lagringsplatserna. Anslaget förväntas förstärkas även kommande år. 

Läs regeringens pressmeddelande (regeringen.se, nytt fönster)

Läs om hur SGU arbetar med koldioxidlagring

Senast granskad 2022-11-04