Bild på Erik Jonsson.

Exkursion med Erik Jonsson.

3 november 2022

Erik Jonsson är Årets geolog

I morgon utses Erik Jonsson till Årets geolog, ett pris instiftat av Geosektionen inom Naturvetarna. Erik är statsgeolog på Sveriges geologiska undersökning och adjungerad professor på Uppsala universitet.

Juryns motivering lyder: ”Erik Jonsson har en förmåga att fånga åhöraren i mineralens ibland mikroskopiska värld, härleda detta till geologiska processer i en förhistorisk tid och avsluta med hur vårt moderna samhälle är uppbyggt kring ett behov av dessa naturresurser. Tack vare sitt gedigna kunnande och engagemang så bidrar Erik till att sprida kunskap om geologins och minerals betydelse för samhället och skapa intresse kring frågorna på ett konstruktivt sätt.”

Grattis till utmärkelsen ”Årets geolog” Erik! Hur känns det?

– Tack! Jag är mycket glad över denna hedrande utmärkelse, men också lite ödmjukt chockad kan jag tillägga.

Hur kom det sig att du blev just geolog?

– Jag hade väl dels ett visst intresse för naturvetenskap som kemi tidigt, men blev också redan som liten pilt satt på en gotländsk stenstrand och därmed fascinerad av alla figurer i stenarna, vad jag kom att förstå vara fossil, spår av sedan hundratals miljoner år döda livsformer från ett då tropiskt hav. Den fascinationen gled med tiden mera över till att handla om mineralriket och berggrunden och där är jag än.

Du har arbetat på SGU sedan 2004, det är många år. Vad har fått dig att stanna så länge?

– I denna omgång sedan 2004, men den första fältsäsongen jag gjorde för SGU var 1990, med baskartering av berggrund i södra Norrland för Sam Sukotjo. Jag har ju mestadels fått arbeta med relevanta och intressanta frågeställningar och bra och trevliga kollegor; det senaste dryga årtiondet som adjungerad professor har också givit mycket i och med den löpande kontakten med studenter (inklusive blivande kollegor) och akademin.

Har du något speciellt roligt minne från din tid på SGU?

– Det finns mycket värt att minnas… kanske bland annat våra surströmmingsskivor i fältkvarteret i skogarna norr om Korpilombolo..?! Upptäckten av Sveriges första kaledonska metakarbonatit under ett fältuppdrag! Mycket olika och både kul och eländiga upplevelser under våra uppdrag i Afrika, som i Angola, Uganda och Namibia…

Du har visst även fått ett mineral uppkallat efter dig, stämmer det?

– Jo, roligt nog finns det sedan några år tillbaka ett mineral benämnt erikjonssonit, en bly-vanadinoxyklorid från Kombatgruvan i Namibia. Det har ett direkt släktskap med sådana i Långbangruvan i västra Bergslagen, den mest mineraldiversifierade platsen vi känner till på jorden.

Du brukar vara inblandad i ganska mycket. Vad arbetar du med just nu?

– Allt från uppdragsanalysarbete och fältarbete med provinsamling (avslutad för i år härom veckan) och provberedning för olika projekt, exempelvis i gruvområdena Los och Enåsen, liksom i den så kallade REE-linjen i Bergslagen för EU-projektet EIS, sammanställningsarbete och skrivande för regeringsuppdraget om sekundära resurser, till bearbetning av provmaterial som skall prepareras för mikroskopi och kemiska analyser inom olika projekt; en hel del analyser gör jag också själv med exempelvis röntgendiffraktion och elektronmikroskopi. Sedan kommer det in olika frågor från allmänhet, media och andra organisationer som man försöker hjälpa till att svara på; förra veckan var det radion. Positionen som adjungerad professor innebär också mer eller mindre fortlöpande insatser inom undervisning och handledning liksom forskning.

Läs mer om och se bilder på mineralet erikjonssonit

Prisutdelningen sker fredag 4 november vid Geologiska institutionen i Lund i samarbete mellan Naturvetarnas Geosektion, Geologiska Föreningen och Lunds Geologisk Fältklubb. Erik Jonsson kommer då också att föreläsa om ”Kritiska och nödvändiga mineral - grunden för både dagens och morgondagens samhälle och industri”.

Senast granskad 2022-11-03