En dricksvattenbrunn med handpump.

Foto: Kajsa Bovin, SGU.

29 november 2022

Grundvattensituationen i november

Under de senaste månaderna har grundvattennivåerna i Götaland och Svealand börjat stiga från låga nivåer i både små och stora grundvattenmagasin. Nivåerna förväntas stiga ytterligare de närmaste månaderna. I Norrland är de på många håll normala till mycket över de normala för årstiden, men förväntas sjunka under vintern.

I både små och stora grundvattenmagasin i Götaland och Svealand har grundvattennivåerna under oktober och november börjat stiga från låga nivåer. SGU har därför tagit bort de meddelanden som funnits tidigare om risk för vattenbrist på grund av låga grundvattennivåer. Återhämtningen har dock inte varit lika stor som normalt, vilket gör att nivåerna generellt fortsatt är under eller mycket under de normala för årstiden i stora delar av Götaland och Svealand. I Norrland är nivåerna, liksom tidigare under hösten, normala till mycket över de normala för årstiden.

De närmaste månaderna förväntas fortsatt stigande nivåer i både små och stora grundvattenmagasin i södra Sverige. I landets nordligare delar är det däremot troligt med sjunkande nivåer, eftersom nederbörden vanligtvis lagras som snö och is på markytan under vintern och därmed inte kan bilda grundvatten. Det kan innebära en situation med låga grundvattennivåer mot slutet av vintern i till exempel fjälltrakterna, även om utgångsläget inför vintern mestadels ser bra ut. Om det i stället blir en mild vinter i norr med nederbörd i form av regn, så kan grundvatten bildas och nivåerna stiga.

Grundvattensituationen vecka 48

Små magasin

Karta grundvattennivåer små magasin

Teckenförklaring grundvattennivåer små magasin

Stora magasin

Karta grundvattennivåer stora magasin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aktuella kartor och läs mer om grundvattennivåerna

Senast granskad 2022-11-29