Foto på berg bredvid en skateboardpark.

Foto: Claes Mellqvist, SGU.

21 november 2022

SGU anordnar seminarium om alternativa bindemedel till betong

Hur tar vi fram hållbart, långsiktigt och klimatsmart byggnadsmaterial för framtiden? Det har SGU i uppdrag av regeringen att ta reda på. Nu är utredningen i sin slutfas. Den 12 december klockan 13 hålls ett öppet seminarium om de preliminära resultat som hittills nåtts.

Regeringsuppdraget ”Alternativa bindemedel till betong”, som SGU fick i december förra året, syftar till att sammanfatta kunskapsläget om alternativ till cement i betong. Avsikten är att förbättra förutsättningarna för en cirkulär ekonomi.

– Att minska användningen av cement utan att försämra betongens kvalitet är önskvärt för hela byggbranschen. Alternativa bindemedel är mineraliska material med cementliknande egenskaper men med betydligt lägre koldioxidutsläpp, säger statsgeolog Gry Møl Mortensen, projektledare för regeringsuppdraget på SGU.

Nu går uppdraget in i sin sista period innan det ska redovisas för Näringsdepartementet den 1 mars 2023. Måndagen den 12 december klockan 13–14.30 anordnar SGU, tillsammans med RISE och Naturvårdsverket, ett öppet digitalt seminarium för alla som är intresserade.

– Vi kommer att presentera våra preliminära resultat och berätta om möjligheter och utmaningar gällande alternativa bindemedel, källor och tillgänglighet. Under seminariet kommer vi också att dela med oss av tankar kring hållbar materialförsörjning, säger Gry Møl Mortensen.

Syftet med seminariet är att förmedla den kunskap som hittills sammanställts inom ramen för uppdraget och att få möjlighet till att fånga in andra perspektiv och erfarenheter. Välkommen med din anmälan senast den 7 december.

Anmäl dig här.

FAKTA

Uppdragets projektgrupp består av experter från SGU, Naturvårdsverket och RISE. I projektets referensgrupp ingår Statens geotekniska institut (SGI), Umeå universitet (UMU), Chalmers tekniska högskola, Svensk betong, Sveriges bergmaterialindustri (SBMI), Jernkontoret, Skanska och Thomas Concrete Group.

Läs mer om regeringsuppdraget "Alternativa bindemedel till betong”.

Senast granskad 2022-11-21