För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Stränders jordart och eroderbarhet

Kartvisaren "Stränders jordart och eroderbarhet" visar en förenklad bild av jordarter längs stränder och jordarternas eroderbarhet.

Informationen bygger på en omklassning av Jordarter 1:25 000–1:100 000 och kan ge ett översiktligt underlag vid samhällsplanering och infrastrukturprojekt. Byggnation och markarbeten kan ha ändrat strandens egenskaper och underlaget kan variera i kvalitet och ålder. Därför bör man tolka kartan med stor försiktighet inom tätorter.

Begreppet eroderbarhet avser endast jordens materialegenskap såsom jordpartiklarnas tyngd och sammanhållande krafter. Faktorer som vattnets strömhastighet, vågpåverkan och morfologi, som är avgörande för erosionsprocessen, beaktas ej.

I kartvisarens startläge visas endast täckningskartan med produktens utsträckning, vid tillräcklig förstoringsgrad visas strändernas jordart och eroderbarheten som två linjeobjekt.

Gå direkt till kartvisaren Stränders jordart och eroderbarhet (nytt fönster)

Produktblad Stränders jordart och eroderbarhet (nytt fönster)

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn