Kartvisaren Stranderosion och geologi, kust

I kartvisaren "Stranderosion och geologi, kust" hittar du geologisk information från kustzonen i Skåne, Halland och västra Blekinge. Informationen utgör framför allt underlag för att bedöma känslighet för stranderosion men kan också användas för till exempel samhällsplanering och miljöövervakning.

Informationen är insamlad under åren 2012-2018 och har bearbetats för att bli mer användaranpassad.

I lagerlistan finns följande lager:

 • Bilder
 • Jordlager, land
 • Fysiska och dynamiska förhållanden
 • Erosionsbedömning
 • Historisk strandlinje och strandlinjeförändringar
 • Observerad erosion och skyddsåtgärder
 • Vattenyta vid höjda havsnivåer
 • Maringeologi
 • Terrängmodell (batymetri)

Bakomliggande datamängder:

 • Stranderosion, kust
 • Historiska strandlinjer
 • Jordarter 1:25 000 - 1:100 000
 • Maringeologi 1:25 000 - 1:100 000

Gå direkt till kartvisaren Stranderosion och geologi, kust (nytt fönster)

Senast granskad 2021-06-10