Karta över isräfflor.

Utsnitt ur kartvisaren Isräfflor. Bild på isräfflor på Ramsön, Strömstads kommun.

Foto: Sven Erik Sundevall/SGU

Kartvisaren Isräfflor

Kartvisaren "Isräfflor" visar läget och riktningen för isräfflor och syftar till att upplysa om inlandsisens rörelser.

 

Isräfflor har uppkommit då block, stenar och gruskorn som suttit fastfrusna i inlandsisens bottendelar repat och slipat berggrundsytan.

Räfflorna visar isens rörelseriktning i ett visst skede. Riktningsangivelserna (360 gradersystem) avser från vilken plats isen rört sig mot observationsplatsen. I vissa fall innehåller produkten information om olika isräffelsystems relativa ålder på samma observationsplats.

Positionens noggrannhet kan variera beroende på vilket kartunderlag som använts i insamlingen. Noggrannheten i riktningsangivelserna kan uppskattas till +\- 5 grader.

Senast granskad 2023-11-23