Utsnitt karta.

Kartvisaren Förutsättningar för skred i finkornig jordart

Kartvisaren "Förutsättningar för skred i finkornig jordart" är tänkt att användas i tidigt planeringsskede för att identifiera områden där det kan finnas skredfara och där ytterligare utredningar behöver göras. För att kunna tolka informationen rätt krävs grundläggande geoteknisk och geologisk kompetens.

 

Informationen bygger på en beräkningsalgoritm (Tryggvason, 2014) som utifrån jordartstyp (enligt SGU:s produkt Jordarter 1:25 000-1:100 000), terrängmodell (Lantmäteriets nationella höjdmodell) och kritisk lutning (1:10) definierar markområden med finkornig jordart som har förutsättningar för jordskred. Förutom aktsamhetsområden visas även täckningsområden (med skalområden) för den jordartsinformation som analysen baserats på.

Läs SGU:s handledning till hur kartan tagits fram och hur du använder den

Produktblad Förutsättningar för skred i finkornig jordart (nytt fönster)

Läs mer om beräkningsalgoritmen här (nytt fönster)

Motsvarande datamängd finns att beställa via SGU:s kundtjänst.

Produktbeskrivning för datamängden (nytt fönster)

SGI samlar flera myndigheters underlag i kartvisningstjänsten för Vägledning ras, skred, erosion

Länk till SGI kartvisningstjänst (nytt fönster)

Senast granskad 2023-11-23