Kartvisaren Fastmark

Kartvisaren ”Fastmark” presenterar en starkt förenklad bild av markens stabilitet.

Informationen kan användas i samhällsbyggnadsprocessen genom att ge underlag för mycket översiktlig planering i exempelvis byggnadsprojekt och vägplanering. Informationen kan också upplysa om förutsättningar för ytterligare skred vid ett inträffat eller pågående jordskred.

I kartvisarens startläge visas endast en täckningskarta med produktens utsträckning, vid tillräcklig förstoringsgrad visas de olika stabilitetsklasserna.

Gå direkt till kartvisaren Fastmark (nytt fönster)

Produktblad, Fastmark (nytt fönster)