Fartyg sett snett ovanifrån.

Med det specialutrustade fartyget Ocean Surveyor har SGU undersökt havsbottnen för att hitta lämpliga platser för koldioxidlagring. Regeringen satsar nu mer pengar på kartläggningar till havs under 2024.

Foto: SGU

22 december 2023

Regeringen gör stora satsningar på SGU

Sveriges geologiska undersökning (SGU) får en kraftigt ökad budget nästa år. Regeringen satsar på myndighetens ansvarsområden och riktar 125 miljoner kronor till både främjandet av mineralutvinning i Sverige och ytterligare kartläggning till havs.

70 miljoner kronor för att kartlägga malmpotentiella områden och för andra insatser som ska främja ökad utvinning av mineral och metaller i Sverige. Det är ett av de omfattande budgettillskott som Sveriges geologiska undersökning (SGU) får nästa år. Det stod klart när regeringen fattade beslut om myndighetens regleringsbrev i går, torsdagen den 21 december.

Regeringen satsar även 55 miljoner kronor på kompletterande maringeologisk kartläggning kopplat till SGU:s uppdrag att utreda lämpliga platser för lagring av koldioxid. SGU:s förvaltningsanslag höjs också permanent, med 30 miljoner kronor från 2027, för myndighetens uppdrag att främja en hållbar mineralnäring. Dessutom får myndigheten en permanent höjning på 4 miljoner kronor för genomförandet av EU-direktivet om öppna data, från och med 2025.

– Det är en jättestor satsning på SGU och den kommer i rätt tid för att kunna möta några av vår tids stora samhällsutmaningar. Det handlar inte minst om att säkra råvaruförsörjningen till den gröna omställningen, till ökad digitalisering, försvaret och sjukvården. Med ett utökat förvaltningsanslag har vi möjlighet att planera långsiktigt och skapa bättre hållbarhet i vår verksamhet, säger SGU:s generaldirektör Anneli Wirtén.

Läs regleringsbrevet för SGU för 2024 (nytt fönster)

Senast granskad 2023-12-22