Väg som rämnat vid en bensinstation.

Natten till lördagen den 23 september 2023 inträffade ett skred i Stenungsund i västra Sverige. Skredet orsakade stora skador på infrastruktur och miljö.

Foto: Christian Öhrling, SGU

13 december 2023

SGU deltar som expertmyndighet i utredningen av skredet i Stenungsund

Statens haverikommission (SHK) genomför just nu en oberoende utredning av olycksorsakerna till det skred som inträffade den 23 september vid motorvägen E6 i Stenungsund. Sveriges geologiska undersökning (SGU) bistår SHK i utredningsarbetet.

Skredet, som inträffade i Stenungsund i höstas, orsakade omfattande skador på både infrastruktur och miljö. Statens haverikommission (SHK) söker nu svar på frågorna vad det var som hände och varför, samt hur man framöver kan förebygga, alternativt mildra, den här typen av händelser.

Haveriutredningen berör skredet från flera olika perspektiv och tar upp frågor om geologi, geoteknik, tillsyn, tillståndsgivning och bebyggelseplanering. SGU arbetar tillsammans med Statens geotekniska institut (SGI) i utredningsgruppen.

I haverikommissionen företräds SGU av de båda statsgeologerna Cecilia Karlsson och Christian Öhrling. Deras roll är framför allt att bidra med geologisk expertkunskap och att säkra att den geologiska informationen tas tillvara och förvaltas långsiktigt för samhällets olika behov.

– Det handlar bland annat om att förstå vilken typ av geologiska miljöer och processer som gett upphov till de jordlagerföljder som går att identifiera i området, säger Christian Öhrling.

– Genom att kombinera det med data kring grundvatten och berggrund kan vi analysera de geologiska förutsättningarna som gav upphov till skredet så att liknande händelser kan förebyggas i framtiden.

Läs mer om utredningen på SHK:s webbplats

Läs mer om SGU:s arbete med skred och ras

Senast granskad 2023-12-13