Foto av två männsikor på ett fartyg som tar upp sedimentprov

Provtagning av bottensediment med rörprovtagare ombord på fartyget RV Skagerak.

Foto: Lena Holm/SGU

30 juni 2023

Fortsatt högt anseende för SGU

I Kantar Sifos årliga undersökning kring myndigheternas anseende hos allmänheten, Anseendeindex Myndigheter 2023, ligger SGU kvar på sjunde plats av 46 medverkande myndigheter. Med ett resultat på 55 poäng har myndigheten ökat något i anseende jämfört med förra årets mätning.

SGU hamnar högt över snittet på 37 poäng och med Kantar Sifos definition (över 50 i anseende) har myndigheten ett gott anseende. Kustbevakningen ligger även i år i topp med 67 poäng följt av Valmyndigheten, SMHI, Folkhälsomyndigheten, Försvarsmakten och Sjöfartsverket. 

– Det är glädjande att se att vi fortsatt är en av de svenska myndigheter som allmänheten har högst förtroende för. Det ser jag som en bekräftelse på det hårda arbete som alla i organisationen bidrar till på daglig basis och på att omvärlden värderar SGU:s insatser för en hållbar och grön samhällsutveckling högt. Det ger oss extra energi i arbetet med att maximera vår samhällsnytta, säger SGU:s generaldirektör Anneli Wirtén.

Kort om anseendemätningen

”Kantar Publics Anseendeindex" handlar inte bara om den svenska allmänhetens tilltro till eller intryck av en viss myndighet. Det berättar också om vilken kvalitet och framgång svenskarna tillskriver myndigheterna. Ett gott anseende ger större frihet och goda förutsättningar att över tid vara både framgångsrik inom sitt ansvarsområde och skapa stolthet hos medarbetare. Men det ger också tydliga fördelar i kontakten med viktiga intressenter som medborgare, politiker, journalister eller blivande medarbetare.”

Följande delar ingår i undersökningen:

  • kännedom
  • kontaktytor och uppfattad mediebild
  • anseende
  • faktorer som driver anseendet
  • rekommendationer och prioritering

Läs mer om årets anseendeindex och hur undersökningen går till (Kantar, nytt fönster)

Ladda ned rapporten (Kantar, nytt fönster)

Ta del av tidigare års undersökningar (Kantar, nytt fönster)

 

Senast granskad 2023-06-30