Foto av en strand

Foto: Länsstyrelsen Norrbotten.

29 juni 2023

Stor kartläggning av hotade arter i norra Sveriges kustvatten pågår

Under sommaren kartlägger Sveriges geologiska undersökning, tillsammans med länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten, grunda havsområden i Bottniska viken. Områdena är värdefulla utifrån sin biologiska mångfald, men hotas av mänsklig inverkan och klimatförändringar. Projektet SeaMoreEco, inom vilket kartläggningen genomförs, samlar information i syfte att kunna övervaka och återställa arter och habitat.

Hotade arter och habitat samt invasiva främmande arter står i fokus i projektet SeaMoreEco. SGU kartlägger i samarbete med Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten grunda kustvatten längs båda länen. Kartläggningen görs bland annat genom drönarflygning och snorkling.

I juli och augusti kommer SGU att göra hydroakustiska mätningar och sedimentprovtagningar utanför Piteå och Luleå. Kartläggningen görs med vår undersökningsbåt Ugglan för att klassificera bottenförhållanden och naturvärden. Nästa år är planen att kartlägga utanför Umeå.

– Det saknas idag kunskap om arterna och livsmiljöerna i Bottenviken. Samtidigt måste åtgärder göras snabbt för att skydda värdefulla kustområden. Genom vår kartläggning skapar vi förutsättningar för förvaltningen att övervaka och återställa bestånden av hotade arter, säger Pichaya Zerne, projektledare på SGU.

Det som undersöks i projektet är vilken undervattensvegetation och vilka hotade habitat och arter samt vilka invasiva främmande arter som finns i områdena. Senare i projektet kommer det med hjälp av insamlat data att göras en satellitsbildanalys av undervattensvegetation för att skapa heltäckande kartor över de värdefulla grunda havsområdena inom hela projektområdet.

En målsättning med projektet är att utveckla metoder för uppföljning av hotade och invasiva främmande arter, samt metoder för återställning av inhemska växtbestånd. Under 2023 kommer bland annat restaurering av de hotade arterna hänggräs (Arctophila fulva) och småsvalting (Alisma wahlenbergii) att provas i Norrbottens län. I Västerbotten kommer försök göras att ta bort den invasiva främmande arten vattenpest (Elodea canadensis).

– SeaMoreEco projektet ger oss en fantastisk möjlighet att få reda på mera om vårt värdefulla havsområde. Vi hoppas på bra väder i sommar så att vi hinner kartera allt vi har planerat. Speciellt drönarflygning är beroende av bra väder, säger Mary Agrér, projektledare på Länsstyrelsen i Norrbotten.

Fakta

SeaMoreEco – Seamless Monitoring, Restoration and Conservation in the northern Gulf of Bothnia är ett Interreg Aurora-projekt som pågår mellan den 1 januari 2023 till 31 december 2025. Projektet finansieras, förutom av EU genom Interreg Aurora, också av Havs-och vattenmyndigheten. Projektet genomförs i samarbete med finska organisationer och finansiärer. De svenska aktörerna i projektet är Länsstyrelsen i Norrbotten, Länsstyrelsen i Västerbotten och Sveriges geologiska undersökning (SGU). De finska aktörerna är NTM-centralerna i Södra och Norra Österbotten, och Geologiska forskningscentralen (GTK).

Senast granskad 2023-06-29

Mer på vår webbplats

Externa kontaktpersoner

Projektledare för hela projektet och Norrbotten: Mary Agrér, mary.agrer@lansstyrelsen.se

Projektkoordinator för Västerbotten: Anniina Saarinen, anniina.saarinen@lansstyrelsen.se