Bild på torr gräsmatta.

Foto: SGU.

27 juni 2023

Grundvattennivåer i juni

Grundvattennivåerna sjunker nu snabbt och kommer troligtvis att fortsätta sjunka under de närmaste månaderna. Både vid torr och normal väderutveckling kommer det att bli ovanligt låga nivåer i små grundvattenmagasin i Götaland, Svealand och sydöstra Norrland under juli och augusti. Även i stora magasin kan ovanligt låga nivåer förekomma i Götaland, Svealand och sydöstra Norrland under slutet av augusti.

I maj och juni har det varit torrare och varmare än normalt i praktiskt taget hela landet. För de små grundvattenmagasinen har det medfört att nivåerna sjunkit betydligt mer än vanligt. I Götaland, Svealand och sydöstra Norrland är nivåerna nu låga eller ganska låga, medan de fortfarande är höga eller ganska höga i nordvästra Norrland.

Grundvattennivåerna sjunker nu snabbt i praktiskt taget hela landet och det är förväntat att nivåerna i de små grundvattenmagasinen fortsätter att sjunka de närmaste månaderna. Hur mycket de sjunker avgörs bland annat av vädret och hur mycket vatten som används. Både vid torr och normal väderutveckling kommer det att bli ovanligt låga nivåer i små grundvattenmagasin i Götaland, Svealand och sydöstra Norrland under juli och augusti.

Med anledning av de låga nivåerna bedömer SGU att det finns risk för vattenbrist på grund av låga nivåer i små magasin för följande län: Hallands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Västra Götalands län, Skåne län, Blekinge län, och Gotlands län. Detta kan medföra en ansträngd situation för många hushåll med egen brunn, i synnerhet de som har haft problem med vattenförsörjningen under tidigare perioder med låga nivåer. Lokala variationer förekommer och även i områden med låga nivåer kan vattenförsörjningen fungera utan problem.

Grundvatteniver i små magasin

Vecka 26

I slutet av augusti vid normal väderutveckling

I slutet av augusti vid torr väderutveckling

Grundvattennivåer-Små-magasin-v26.png

Ladda ner en högupplöst version av kartan

I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna ganska låga i södra och östra Götaland, östra Svealand och sydöstra Norrland. I större delen av Norrland är de vanligtvis höga eller ganska höga. Även i de stora magasinen förväntas nivåerna i huvudsak sjunka de närmaste månaderna, däremot inte lika snabbt som i de små magasinen. Både vid ett normalt och torrt väder blir dock nivåerna ovanligt låga i delar av Götaland, Svealand och sydöstra Norrland under slutet av augusti.

Grundvatteniver i stora magasin

Vecka 26

I slutet av augusti vid normal väderutveckling

I slutet av augusti vid torr väderutveckling

Grundvattennivåer-Stora-magasin-v26.png

Ladda ner en högupplöst version av kartan

Se aktuella kartor och läs mer om grundvattennivåerna

Läs mer om SGU:s beräkning av framtida grundvattennivåer och kartor för andra tidpunkter och scenarier

Senast granskad 2023-06-27