Ett litet flygplan flyger på låg höjd över en skog. Foto.
6 maj 2020

Flygmätningar på låg höjd i Södermanland och Östergötland

Från 11 maj till slutet av juli utför SGU geofysiska flygmätningar i Södermanlands och Östergötlands län. Mätningarna görs på 60 meters höjd och syftet är att kartlägga berggrunden.

Nu inleds SGU:s geofysiska flygmätningar för säsongen. Årets mätområde omfattar Södermanlands och Östergötlands län. En smal remsa berör även delar av Örebro och Västmanlands län. Aktuellt område är markerat i kartbilden nedan.

SGU utför flygmätningarna i samarbete med Wermlandsflyg AB. Mätningarna görs med ett litet flygplan som flyger fram och tillbaka på 60 meters höjd med 200 meters linjeavstånd. Flygningarna görs när vädret är lämpligt, vanligtvis på morgonen mellan klockan 05.30 och 10 och på kvällen mellan klockan 17.00 och 22.00, men kan pågå även andra tider.

Med flygmätningar kan stora ytor kartläggas på relativt kort tid, även i områden som är svåra eller omöjliga att nå från marken. Det som registreras vid SGU:s flyggeofysiska mätningar är jordens magnetfält, naturligt förekommande gammastrålning från mark och berggrund samt markens elektriska ledningsförmåga (med VLF-metod).

Beroende på mätmetod kan de flyggeofysiska mätningarna visa egenskaper hos berggrunden och jordarterna från markytan ner till flera kilometers djup. Informationen som samlas in är ett viktigt underlag inom bland annat berggrundskartläggning, mineralprospektering och samhällsplanering. Mätningarna är en del av de rikstäckande kartläggningar som SGU utfört sedan 1960-talet.

Läs mer om SGU:s flyggeofysiska mätningar

För mer information, kontakta:
Henrik Johansson, SGU, tel. 018-17 92 66 eller
Stefan Mörck, Wermlandsflyg, tel. 070-209 18 05

Senast granskad 2020-05-06