20 maj 2020

Grundvattennivåer i maj

Grundvattennivåerna i de små magasinen i Götaland och Svealand är nu under de normala för årstiden. I de stora magasinen är nivåerna fortfarande under de normala i södra och östra Götaland samt i östra Svealand.

Sedan början av maj har nivåerna i de små grundvattenmagasinen stigit på vissa håll i östra Götaland och Svealand, men sjunkit i de västra delarna. I de stora magasinen har det inte skett några stora nivåförändringar.

Grundvattennivåer i maj 2020

 

Ladda ner infoblad med högupplösta kartor

Små grundvattenmagasin

I de små grundvattenmagasinen är nivåerna under de normala för årstiden i Götaland och Svealand, medan de är nära de normala i Norrland. Det kan dock finnas påtagliga lokala skillnader.

Nivåerna i södra Sverige har fortsatt sjunka sedan början av maj på grund av små mängder nederbörd. Växtlighet och ökande temperaturer minskar möjligheterna till grundvattenbildning under sommarmånaderna. Under de närmaste månaderna kan situationen därmed bli ansträngd beroende på väderutvecklingen. Enskilda brunnsägare i områden med låga nivåer, särskilt de i områden som ofta får vattenbrist, bör hålla sig informerade om utvecklingen och vara uppmärksamma på sin vattentillgång.

För att få en normal grundvattensituation i de små magasinen behövs mer nederbörd än normalt i hela Götaland och Svealand.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna under de normala i södra och östra Götaland samt i östra Svealand. I västra Götaland samt i sydvästra Svealand är nivåerna över de normala medan de i övriga delar av landet är nära de normala.

För närvarande bedöms det inte bli några omfattande problem med vattentillgången i de stora magasinen i sommar. I de områden där nivåerna är under de normala, eller där vattenbrist ofta förekommer, bör dock vattenproducenterna vara observanta och följa utvecklingen. 

De stora magasin där grundvattennivåerna är under det normala behöver få mer nederbörd än normalt under flera månader för att uppnå en normal grundvattensituation.

Senast granskad 2020-05-20

Om kartorna

Grundvattennivåns avvikelse från den normala för årstiden tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Kartan över små magasin baseras på ungefär 50 observationsrör i SGU:s grundvattennät och kartan över stora magasin på ungefär 30 observationsrör. Mätningarna utförs under opåverkade förhållanden.

Små grundvattenmagasin

Små grundvattenmagasin innehåller lite vatten och reagerar snabbt på nederbörd och vattenuttag. Både grävda brunnar och bergborrrade brunnar brukar finnas i små magasin och de används vanligtvis för enskild vattenförsörjning, det vill säga vatten från egen brunn. Drygt en miljon permanentboende personer är beroende av enskild vattenförsörjning.

Stora grundvattenmagasin

Stora grundvattenmagasin innehåller mycket vatten och de reagerar långsamt på nederbörd och vattenuttag. Stora grundvattenmagasin återfinns ofta i sand- och grusavlagringar (rullstensåsar) och är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen. Närmare hälften av landets befolkning använder kommunalt grundvatten.

Läs mer om SGU:s arbete med grundvattnet