Foto: Sarah Josefsson, SGU

26 maj 2020

Datavärdskapet för Miljögifter öppet för uttag och leverans

Datavärdskapet för Miljögifter har öppnat sin databas, och det är nu möjligt att leverera miljöövervakningsdata och göra uttag av de data som hittills kommit in under 2020.

Uttag av data görs länsvis via en sida på SGU:s webbplats om Datavärdskapet för Miljögifter. Data som har levererats till SGU under utvecklingsfasen dvs 2017–2019 kommer att läggas in i databasen under 2020.

Sveriges geologiska undersökning är utsedd av Naturvårdsverket till nationell datavärd för att förvalta information om miljöövervakning av metaller och miljögifter i biota, sediment och inom screening. Datavärdskapet omfattar data som insamlats inom nationell och regional miljöövervakning, samt data från samordnad och annan recipient­kontroll, samt liknande lokal miljöövervakning.

Datavärdskapet använder sig av stödsystemen Stationsregistret, Registret för miljödatakoder och Valideringstjänsten med målet att kvalitetssäkra och underlätta datahanteringen i framtiden.

Läs mer på SGU:s webbplats om Datavärdskapet för Miljögifter, där finns det också instruktioner om uttag och leverans av miljöövervakningsdata i databasen

Senast granskad 2020-05-26