En brygga i en sjö

Foto: Magdalena Thorsbrink, SGU

4 maj 2020

SGU föreslås få ett ökat ansvar för grundvatten inom vattenförvaltningen

SGU är positiva till förslaget att få ökat ansvar inom vattenförvaltningen, men anser att det extra arbete det skulle innebära är kraftigt underfinansierat.

I den offentliga utredningen ”En utvecklad vattenförvaltning” (SOU 2019:66) som nu varit ute på remiss, föreslås att vattenmyndigheterna och vattendelegationerna avskaffas och att arbetsuppgifterna framför allt fördelas på Havs- och vattenmyndigheten, SGU och länsstyrelserna.

De föreslagna ändringarna är mycket omfattande för SGU och inkluderar både nytt och utökat ansvar i flera frågor. SGU stöder förslaget om ökat ansvar, men anser att det extra arbetet med grundvatten som förslaget innebär är kraftigt underfinansierat.

En utvecklad vattenförvaltning – SOU 2019:66

Senast granskad 2020-05-04