På bilden syns en kvinna som dricker vatten ur sina händer. Vattnet kommer från en egen borrad dricksvattenbrunn. Bakom kvinnan syns en pojke.

Foto: Lotta Levin Pihlblad, SGU.

29 maj 2020

Rädda din brunn vid föroreningar och olyckor

Sedan en tid använder räddningstjänsten SGU:s data om dricksvattenbrunnar. Det innebär att din brunn får ett bättre skydd i samband med olyckor, förutsatt att den är registrerad i SGU:s brunnsarkiv.

SGU har hjälpt MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, med en digital kartfunktion för lokalisering av dricksvattenbrunnar. Kartan kan användas av den kommunala räddningstjänsten när de åker på en utryckning för att bättre skydda dricksvattenbrunnar mot föroreningar vid till exempel olyckor eller brandsläckningsskum.

Finns brunnen inte med i kartan så kan du registrera brunnen genom ett digitalt formulär som du hittar på SGU:s webbsida 

Om du vill veta om din brunn finns med i SGU:s register, se SGU:s kartvisare brunnar 

Senast granskad 2020-05-29