Natur och berg i området runt Umnäs. Foto.

Vy från Ájnánjuönnies västsluttning mot nordväst, med Väretsfjället (Väretje) i förgrunden och Stångfjället i bakgrunden.

Foto: Reinhard Greiling

22 september 2021

Nya berggrundskartor över delar av fjällen i Västerbottens och Norrbottens län

Nu finns nya berggrundskartor med tillhörande beskrivning för fjällvärlden mellan Umeälven i söder och Ammarfjället och Gautojaure-Laisälven i norr. Kartorna och beskrivningarna har tagits fram genom samarbete mellan universitet i Tyskland och SGU.

Kartorna sammanfattar berggrundsgeologisk kartering av området som utfördes 1995–2017 av studenter från Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg och Karlsruher Institut für Technologie (KIT) under ledning av professor Reinhard Greiling och docent Jens Grimmer. Dessutom användes fältdagböcker och tillhörande hällkartor från 1970-talet och framåt från SGU:s arkiv. Resultaten av karteringen ingår också i de berggrundsgeologiska databaserna hos SGU och kan utgöra planerings- och resurshushållningsunderlag för prospekteringsföretag, kommuner och länsstyrelser.

Nu publiceras berggrundskartorna över kartområdena 25G Ammarnäs NV, NO, SV & SO och 24G Umnäs NV, NO, SV & SO samt tillhörande beskrivning för 25G Ammarnäs och 24G Umnäs som nedladdningsbara pdf-dokument. Pdf-dokumenten är av särskilt värde för turistnäringen och den geologi-intresserade fjällvandraren.

Berggrunden i området består av överskjuten skollberggrund som spänner över enheter från den undre skollberggrunden i sydost, den mellersta skollberggrunden och Seveskollorna till den undre delen av Köliskollan i den övre skollberggrunden i nordväst. Skollberggrunden vilar på ett rotfast sedimentärt plattformstäcke och urberg.

Se alla kartor och beskrivningar i SGU:s Geolagret

Ammarnäs-Umnäs-2.jpg

Vy från kartområdets nordvästra del (vid gamla gårdsstället Skirknäs) mot sydost. Till höger syns Korpbergets ”amfibolitglint” och till vänster sjön Överst-Juktans nedre ända. Viktoriakyrkan kan skönjas vid sjöns kant.

Foto: Reinhard Greiling

Senast granskad 2021-09-22