Borrkärnor som innehåller innovationskritiska metaller. Foto.

Borrkärnor från prospektering.

Foto: SGU

14 september 2021

Prisutvecklingen hittills under 2021 - en blandad kompott

Utvecklingen under årets första halva har varit blandad. Järnmalmspriset steg länge, men har sedan juli fallit tillbaka,. Basmetallpriserna har ökat rejält medan ädelmetallerna har backat något. Priset på batterimetaller har stigit kraftigt.

Järnmalmsprisets ökning under årets första halva avbröts i slutet av juli för att i stället sjunka. I början av september hade priset sjunkit med tolv procent sedan årets början. Det beror på att utbudsnivån från de brasilianska gruvorna är tillbaka efter Covid19.  Samtidigt har efterfrågan från Kina minskat. Det beror dels på avmattning av efterfrågan på stål i Kina, dels på att Kina håller igen sin produktion av stål under andra halvan av 2021 efter en tidigare hög tillverkningstakt.

Ädelmetallpriserna är sjunkande (guld -6 %, silver -12 %) vilket beror på att marknaden agerar för ett liv efter covid19. Det beror sannolikt på att kapital frigörs från guld och silver för att användas i investeringar.

Basmetallerna fortsätter däremot att stiga, mest steg priset på aluminium (+34%) och tenn (+52%). Generellt beror detta på efterfrågeökningar. Aluminiumpriset, som är på sitt 10-årshögsta, har sett den globala efterfrågan återhämta sig från pandemin. Även hårdare reglering av energianvändning i Kina har påverkat priset. Ökningen av Tenn (inget diagram) beror på låga lager samt att smältverk där tenn har utvunnits i Sydamerika har drabbats hårt av pandemin.

Batterimetallerna kobolt (+53) och litium (+160%) steg även dessa kraftigt. Litiumpriset är på treårshögsta. Orsaken finns i ökad efterfrågan av elbilar. Speciellt i Kina, där efterfrågan på elbilar är som störst, har lagren på batterimetaller minskat avsevärt.

Läs mer om Metallprisernas utveckling under 2021 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2021-09-14