28 september 2021

Grundvattensituationen vecka 39

Situationen har förändrats i liten omfattning under september månad och nivåerna i de små magasinen är i allmänhet normala eller över de normala för årstiden. På Gotland och i västra Svealand är dock nivåerna under de normala. De stora magasinen har fortsatt låga nivåer i stora delar av Götaland och östra Svealand.

Under september har grundvattensituationen varit i det närmaste oförändrad i större delen av Sverige i både små och stora grundvattenmagasin. I de små grundvattenmagasinen är grundvattennivåerna under de normala för årstiden i de västra delarna av Svealand och på Gotland. I Norrlands kustland och östra delen av Dalarnas län är grundvattennivåerna över eller mycket över de normala.

I de stora grundvattenmagasinen är grundvattennivåerna under de normala i delar av Götaland och östra Svealand. På Gotland och i större delen av Skåne är nivåerna mycket under de normala för årstiden. I norra Norrlands kustland är nivåerna mycket över de normala för årstiden.

Grundvattensituationen vecka 39

Små magasin

Karta grundvattennivåer små magasin

Teckenförklaring grundvattennivåer små magasin

Stora magasin

Karta grundvattennivåer stora magasin

Teckenförklaring grundvattennivåer stora magasin

 

SGU uppdaterar informationen om grundvattennivåerna varje vecka (tisdagar kl. 12.00). 

Se aktuella kartor och läs mer om grundvattennivåerna

Grundvattensituationen de närmaste månaderna

framtida_nivåer_november_2021.jpg

SGU:s beräkningar för november i de små magasinen pekar på att nivåerna i allmänhet blir normala eller över de normala för årstiden. Vid torrt väder de närmaste månaderna kan dock nivåerna bli under eller mycket under de normala för årstiden i delar av landet. Detta gäller framför allt de områden där nivån för närvarande är under den normala som exempelvis Gotland.

I de stora grundvattenmagasinen är det troligt att grundvattensituationen förbättras något under de kommande månaderna. Vid normal väderlek är det troligt att de nuvarande låga nivåerna i Götaland och Svealand till stor del kommer att övergå till normala nivåer. Ett undantag är Gotland där nivåerna troligtvis kommer att vara mycket under de normala.

Läs mer om SGU:s beräkning av framtida grundvattennivåer och kartor för andra tidpunkter och scenarier.

Senast granskad 2021-09-28