Flygplan för geofysik flygmätning. Foto.

Foto: Staffan Erlandsson

12 maj 2021

Flygmätningar på låg höjd i Gävleborgs och Dalarnas län

Från 10 maj till slutet av juli utför SGU geofysiska flygmätningar i främst Gävleborgs och Dalarnas län. Mätningarna görs på 60 meters höjd och syftet är att kartlägga berggrunden.

Nu inleds SGU:s geofysiska flygmätningar för säsongen. Årets mätområde omfattar i huvudsak Gävleborgs och Dalarnas län, men berör även Jämtlands och Västernorrlands län. Aktuella områden är markerade i kartbilden nedan.

SGU utför flygmätningarna i samarbete med Wermlandsflyg AB. Mätningarna görs med ett litet flygplan som flyger fram och tillbaka på 60 meters höjd med 200 meters linjeavstånd. Flygningarna görs när vädret är lämpligt, vanligtvis på morgonen mellan klockan 05.30 och 10 och på kvällen mellan klockan 17.00 och 22.00, men kan pågå även andra tider.

Med flygmätningar kan stora ytor kartläggas på relativt kort tid, även i områden som är svåra eller omöjliga att nå från marken. Det som registreras vid SGU:s flyggeofysiska mätningar är jordens magnetfält, naturligt förekommande gammastrålning från mark och berggrund samt markens elektriska ledningsförmåga (med VLF-metod).

Beroende på mätmetod kan de flyggeofysiska mätningarna visa egenskaper hos berggrunden och jordarterna från markytan ner till flera kilometers djup. Informationen som samlas in är ett viktigt underlag inom bland annat berggrundskartläggning, mineralprospektering och samhällsplanering. Mätningarna är en del av de rikstäckande kartläggningar som SGU utfört sedan 1960-talet.

Karta över område för geofysiska flygmätningar 2021.

Områden för de geofysiska flygmätningarna 2021 är markerade med svarta ramar i bilden.

Karta över område för geofysiska flygmätningar år 2021. Aktuella områden är markerade med svarta ramar. 

Läs mer om SGU:s flyggeofysiska mätningar

För mer information, kontakta:
Stefan Mörck, Wermlandsflyg, tel. 070-209 18 05
Henrik Johansson, SGU, tel. 018-17 92 66

Senast granskad 2021-05-12