25 maj 2021

Grundvattensituationen vecka 21

Situationen har förbättrats något för landets små grundvattenmagasin medan den är relativt oförändrad i de stora magasinen. Beräkningar tyder på att nivåerna i stora magasin kommer att vara under de normala i södra och östra delarna av Götaland och östra delarna av Svealand de närmaste månaderna.

Under den senaste månaden har grundvattensituationen förbättrats för de små magasinen i södra Sverige, vilket beror på att det kommit mer nederbörd än normalt i både Götaland och Svealand. I vissa delar av södra Götaland och södra Norrland är grundvattennivåerna under de normala för årstiden. I Svealand och Norrland är det framför allt normala nivåer.

I de stora grundvattenmagasinen har situationen varit relativt oförändrad den senaste tiden, vilket innebär att nivåerna är under de normala för årstiden i delar av södra och östra Götaland samt östra Svealand. I delar av Skåne och Östergötlands län är nivåerna till och med mycket under de normala på sina håll. I större delen av Norrland och i delar av västra Svealand och nordvästra Götaland är grundvattennivåerna däremot fortsatt över eller mycket över de normala i de stora magasinen.

Grundvattensituationen vecka 21

Små magasin

Karta grundvattennivåer små magasin

Teckenförklaring grundvattennivåer små magasin

Stora magasin

Karta grundvattennivåer stora magasin

Teckenförklaring grundvattennivåer stora magasin

 

Se aktuella kartor och läs mer om grundvattennivåerna

Grundvattensituationen de närmaste månaderna

 

SGU:s beräkningar av grundvattennivåer i juli i de små magasinen pekar på att nivåerna blir under de normala i östra delarna av Götaland och delar av södra och mellersta Norrland. Vid torrt väder är det förväntat att nivåerna blir under de normala för årstiden i södra och östra Götaland samt i större delen av Norrland.

I stora grundvattenmagasin är det troligt eller till och med mycket troligt att grundvattennivåerna blir under de normala i de södra och östra delarna av Götaland och Svealand under sommaren. I delar av detta område, t.ex. Skåne och Gotland, är det möjligt att nivåerna till och med blir mycket under de normala för årstiden i sommar. I Norrland, västra Svealand och nordvästra Götaland förväntas nivåerna bli normala till mycket över de normala, även om det inte kan uteslutas att nivåer under de normala för årstiden kan förekomma.

Läs mer om SGU:s beräkning av framtida grundvattennivåer och kartor för andra tidpunkter och scenarier.

Senast granskad 2021-05-25