Det har varit gott om nederbörd i södra Sverige de senaste veckorna, framför allt i delar av Götaland, och grundvattennivåerna i både små och stora magasin har mestadels stigit i Götaland och Svealand. I Norrland är det däremot på de allra flesta håll sjunkande grundvattennivåer, vilket är normalt för årstiden.

Grundvattennivåer i mars

Ladda ner infoblad med högupplösta kartor

Små grundvattenmagasin

I de små grundvattenmagasinen är nivåerna nära de normala längs delar av östkusten. I sydvästra Norrland och i västra Götaland finns nivåer som är mycket över de normala. I övriga delar av landet är nivåerna över de normala för årstiden.

Stora grundvattenmagasin

Nivåer nära de normala dominerar för stora grundvattenmagasin. Längs östkusten finns fortsatt nivåer under de normala och här behövs mer regn än normalt framöver för att fylla på magasinen inför sommaren. Längs fjällkedjan och i västra Svealand och Götaland finns områden med nivåer som är över de normala för årstiden.