Geolog putsar grop i morän. Foto.

Foto: Kärstin Malmberg Persson, SGU

13 januari 2020

Nya jordartsdata finns tillgänglig

Nu finns ytterligare områden med uppdaterade jordartsdata. Ny jordartsinformation finns bland annat för Torsby, Gällivare-Malmberget, delar av Östergötland, söder om Kalmar samt ett antal mindre områden i anknytning till grundvattenkartläggning.

Nya uppdaterade jordartsdata finns nu för områden runt Torsby och Gällivare-Malmberget samt vid ett mindre område söder om Kalmar. Dessutom har jordartsdata uppdaterats där SGU samtidigt påbörjat kartläggning av grundvattentillgångar i delar av västra Östergötland samt mindre områden vid Alunda i Uppland, Getterum i Småland, Gränsö i Östergötlands kustområde samt Bärfendal i Bohuslän.

SGU förbättrar och uppdaterar löpande jordartsinformation för prioriterade områden i Sverige. Jordartskartan, eller jordartsdatabaser som det är numera, visar på markförhållandena och är därför viktig för planeringen av ett hållbart samhälle. Informationen kan bland annat användas av kommuner, länsstyrelser, nationella myndigheter och konsulter för att bedöma om ett område är lämpligt att bebygga, göra klimatanpassningsåtgärder eller var det finns värdefulla grundvattentillgångar.

Den nya informationen finns tillgänglig i SGU:s Kartvisare, samt via beställning hos vår kundtjänst.

Gå till kartvisaren (öppnas i nytt fönster) 

Senast granskad 2020-01-13