Vy mot Östersjön.

Vy mot Östersjön.

Foto: Magdalena Thorsbrink, SGU

30 januari 2020

Så bidrar SGU till att utveckla Östersjöregionen

SGU har lämnat in den sista rapporteringen av hur SGU:s arbete kopplar an till EU:s strategi för Östersjöregionen och som belyser det arbete som gjorts under 2019.

EU:s strategi för Östersjöregionen är en överenskommelse mellan medlemsstaterna i EU och Europeiska kommissionen med syfte att fördjupa samarbetet mellan länderna runt Östersjön samtidigt som vi löser gemensamma problem. Det handlar alltså om land och hav, sjö och vatten. Strategin har tre huvudmål: att rädda havsmiljön, att länka samman regionen och att öka välståndet. Genom strategins perspektiv har vi sett SGU:s arbete och verksamhet i en ny skärning, utifrån andra mål. SGU har samtidigt fått en bekräftelse på att mycket av myndighetens arbete stämmer överens med EU:s övergripande mål för regionen.

De medlemsstater som ingår i samarbetet är Sverige, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen och Polen. Strategin välkomnar även samarbete med EU:s grannländer Ryssland, Island, Norge och Vitryssland.

Denna rapport utgör SGU:s sista redovisning och bygger på en rapporteringsmall från Tillväxtverket. Till skillnad från tidigare år innehåller årets rapportering en sammanfattande och framåtblickande del för strategiperioden 2016–2020.

Rapportering av regeringsuppdrag: SGU:s medverkan till genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen, Regeringsrapport 2020:01

Senast granskad 2020-01-30