EU:s strategi för Östersjöregionen är en överenskommelse mellan medlemsstaterna i EU och Europeiska kommissionen med syfte att fördjupa samarbetet mellan länderna runt Östersjön samtidigt som vi löser gemensamma problem. Det handlar alltså om land och hav, sjö och vatten. Strategin har tre huvudmål: att rädda havsmiljön, att länka samman regionen och att öka välståndet. Genom strategins perspektiv har vi sett SGUs arbete och verksamhet i en ny skärning, utifrån andra mål. SGU har samtidigt fått en bekräftelse på att mycket av myndighetens arbete stämmer överens med EU:s övergripande mål för regionen.

De medlemsstater som ingår i samarbetet är Sverige, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen och Polen. Strategin välkomnar även samarbete med EUs grannländer Ryssland, Island, Norge och Vitryssland.

Denna rapport utgör SGUs sista redovisning och bygger på en rapporteringsmall från Tillväxtverket. Till skillnad från tidigare år innehåller årets rapportering en sammanfattande och framåtblickande del för strategiperioden 2016–2020.

Rapportering av regeringsuppdrag: SGU:s medverkan till genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen, Regeringsrapport 2020:01