Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan december sjunkit på vissa håll, men större delen av landet har nivåer som är över eller mycket över de normala för årstiden. I de stora magasinen har en fortsatt återhämtning med stigande nivåer skett, men de är fortfarande under de normala i östra Götaland och Svealand samt i Västerbotten och södra Norrbotten.

 

 Ladda ner infoblad med högupplösta kartor

 

Små grundvattenmagasin

Grundvattennivåerna i små magasin är nu i allmänhet lägre eller oförändrade jämfört med december. I sydöstra och nordöstra delarna av landet är nivåerna nära det normala för årstiden medan större delen av landet har nivåer över det normala. I norra Svealand och sydligaste Norrland är de mycket över det normala.

Stora grundvattenmagasin

I de stora magasinen har nivåerna som regel stigit den senaste månaden. I östra Götaland och Svealand samt i Västerbotten och södra Norrbotten är nivåerna fortfarande under de normala. I övriga delar av landet bedöms situationen vara nära den normala.