21 januari 2020

Grundvattennivåer i januari

Grundvattennivåerna i de små magasinen är normala eller över de normala i hela landet. I de stora magasinen har en viss återhämtning noterats: i östra och södra delarna av landet är nivåerna fortfarande under de normala medan läget är tämligen normalt i övriga landet.

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan december sjunkit på vissa håll, men större delen av landet har nivåer som är över eller mycket över de normala för årstiden. I de stora magasinen har en fortsatt återhämtning med stigande nivåer skett, men de är fortfarande under de normala i östra Götaland och Svealand samt i Västerbotten och södra Norrbotten.

 

 Ladda ner infoblad med högupplösta kartor

 

Små grundvattenmagasin

Grundvattennivåerna i små magasin är nu i allmänhet lägre eller oförändrade jämfört med december. I sydöstra och nordöstra delarna av landet är nivåerna nära det normala för årstiden medan större delen av landet har nivåer över det normala. I norra Svealand och sydligaste Norrland är de mycket över det normala.

Stora grundvattenmagasin

I de stora magasinen har nivåerna som regel stigit den senaste månaden. I östra Götaland och Svealand samt i Västerbotten och södra Norrbotten är nivåerna fortfarande under de normala. I övriga delar av landet bedöms situationen vara nära den normala.

Senast granskad 2020-01-21

Om kartorna

Grundvattennivåns avvikelse från den normala för årstiden tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Kartan över små magasin baseras på ungefär 50 observationsrör i SGU:s grundvattennät och kartan över stora magasin på ungefär 30 observationsrör. Mätningarna utförs under opåverkade förhållanden.

Små grundvattenmagasin

Små grundvattenmagasin innehåller lite vatten och reagerar snabbt på nederbörd och vattenuttag. Både grävda brunnar och bergborrrade brunnar brukar finnas i små magasin och de används vanligtvis för enskild vattenförsörjning, det vill säga vatten från egen brunn. Drygt en miljon permanentboende personer är beroende av enskild vattenförsörjning.

Stora grundvattenmagasin

Stora grundvattenmagasin innehåller mycket vatten och de reagerar långsamt på nederbörd och vattenuttag. Stora grundvattenmagasin återfinns ofta i sand- och grusavlagringar (rullstensåsar) och är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen. Närmare hälften av landets befolkning använder kommunalt grundvatten.

Läs mer om SGU:s arbete med grundvattnet