Inspire-direktivet är ett resultat av samarbete inom Europa kring geografiska data för miljöarbete. Syftet är att snabbt kunna ge en översiktlig bild – över nationsgränserna – till exempel i samband med att en miljöolycka inträffar. Med en samlad bild över de geologiska förutsättningarna är det lättare att kunna ta beslut om lämpliga åtgärder.

SGU är en av många myndigheter i Sverige som levererar data anpassade enligt direktivet. Nu har vi tagit fram ytterligare data: grundvattenförekomster, mineralresurser, borrhål, geofysik samt havsbottens yttäcke i skala 1:500 000 och 1:25 000.

Läs mer om Inspire-direktivet och de Inspiredata SGU har tagit fram hittills på sidan Våra Inspiredata