För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
16 januari 2020

Nya data för europeiskt samarbete

Nu hittar du nya Inspiredata om geofysik, havsbottnen, grundvattenförekomster och mineralresurser på SGU:s webbplats. Inspiredata är harmoniserade data som kan användas tillsammans med andra länders geologiska data.

Inspire-direktivet är ett resultat av samarbete inom Europa kring geografiska data för miljöarbete. Syftet är att snabbt kunna ge en översiktlig bild – över nationsgränserna – till exempel i samband med att en miljöolycka inträffar. Med en samlad bild över de geologiska förutsättningarna är det lättare att kunna ta beslut om lämpliga åtgärder.

SGU är en av många myndigheter i Sverige som levererar data anpassade enligt direktivet. Nu har vi tagit fram ytterligare data: grundvattenförekomster, mineralresurser, borrhål, geofysik samt havsbottens yttäcke i skala 1:500 000 och 1:25 000.

Läs mer om Inspire-direktivet och de Inspiredata SGU har tagit fram hittills på sidan Våra Inspiredata

Senast granskad 2020-01-16