Borrör med position
20 oktober 2020

Naturnära jobb kapar borrör och lokaliserar grundvattenkällor

Regeringssatsningen Naturnära jobb skapar enklare vägar till jobb inom de gröna näringarna för personer som står en bit bort från arbetsmarknaden. Tack vare satsningen får SGU värdefull hjälp med att kapa och försluta gamla borrör samt att inventera grundvattenkällor runt om i Sverige.

Målet med satsningen är att de som anställs ska få erfarenhet av arbetslivet och kunskap inom de områden som efterfrågas, och därefter anställning, företrädesvis inom de gröna näringarna.

På uppdrag av SGU kommer Skogsstyrelsen att leda miljövårdande insatser med att koordinatbestämma, kapa och försluta sådana borrör som efterlämnades från den tiden då staten prospekterade, vilket upphörde 1992. Att kapa rören minskar risken för olyckor med skotrar och terrängfordon i naturen och att försluta dem minskar risken för negativ påverkan på grundvattnet. Att säkra positionsbestämningen av rören ökar värdet hos det material i form av borrkärnor, kartor och rapporter som finns bevarat vid SGU:s verksamhet i Malå.

SGU har också som en del av satsningen Naturnära jobb tagit fram ett antal platser där det enligt SGU:s och Riksantikvarieämbetets (RAÄ) databaser finns uppgifter om grundvattenkällor. Källorna ska nu inventeras i fält av de personer som deltar i satsningen. Det praktiska arbetet koordineras och samordnas av Skogsstyrelsen.

Genom inventeringen kommer SGU:s databaser att kunna uppdateras. Det ger en större noggrannhet för källornas lägen och mer aktuella uppgifter på hur stort vattenflödet är från källorna.

SGU kommer också att arbeta med att uppdatera jobbsajten Geopraktisk. Geopraktisk är en digital guide till jobb som relaterar till geologi. Där kan man bland annat göra ett självtest för att se om man passar för jobb inom borrning eller gruvnäring.

Upptäck Geopraktisk (nytt fönster)

Om Naturnära jobb

Regeringen har avsatt totalt 150 miljoner kronor för Naturnära jobb under 2020. Skogsstyrelsen samordnar och koordinerar insatserna i uppdraget där även SGU, Naturvårdsverket, länsstyrelserna och Arbetsförmedlingen ingår. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att det avsätts 180 miljoner kronor för Naturnära jobb under 2021 och 110 miljoner kronor för 2022.

Senast granskad 2020-10-20