Foto: Håkan Johansson, SGU

27 oktober 2020

Seminarium om framtida hantering av förorenade sediment

SGU, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, SGI och länsstyrelserna bjuder in till ett seminarium den 18 november om den framtida hanteringen av förorenade sediment.

Vi bjuder in dig som på ett eller annat sätt är involverad i åtgärder av förorenade sediment till ett seminarium om framtidens gemensamma hantering. Under seminariet presenteras arbetet inom regeringsuppdraget om förorenade sediment.

När: Den 18 november kl 13.00

Var: Skype-möte

För mer information och anmälan, se Naturvårdsverkets hemsida (det går inte längre att anmäla sig till detta varför länken har brutits 2020-12-01)

Läs mer om uppdraget här

Senast granskad 2020-10-27