1 oktober 2020

Hydrologiskt nyår - brytpunkt för grundvattennivåer

I dag firas det hydrologiska nyåret. Det sammanfaller på många håll med att grundvattennivåerna börjar stiga.

I dag börjar det hydrologiska året som löper från första oktober till sista september. I slutet av det hydrologiska året brukar grundvattennivåerna ofta vara som lägst.

I stora delar av landet är det ungefär vid den här tiden på året som grundvattenmagasinen börjar fyllas på efter sommaren. Lägre temperaturer, och därmed minskad avdunstning, medför att en större del av nederbörden kan bilda grundvatten.

Med tanke på de låga grundvattennivåerna i stora delar av södra och mellersta Sverige är det viktigt att det nya hydrologiska året inleds med stora nederbördsmängder och stigande grundvattennivåer.

Senast granskad 2020-10-01