En man står och antecknar i ett block. I bakgrunden syns vatten och fjäll. Foto.

Foto: Benno Kathol/SGU.

30 oktober 2020

Öppet webbinarium om geovetenskaplig forskning

Den 11 november kan forskare, studenter och allmänhet ta del av geovetenskaplig forskning som finansieras av SGU.

Forskning och utveckling är grundläggande för att möta samhällets behov av tillämpad geologi. Ett av SGU:s uppdrag är att främja och stödja grundforskning och tillämpad forskning inom det geovetenskapliga området.

Varje år delar SGU ut cirka sex miljoner kronor i forskningsmedel till universitet, högskolor, forskningsinstitut och myndigheter med forskningsuppdrag. Medlen finansierar både nya och pågående projekt som utvecklar oprövade metoder och gör framsteg inom geovetenskapliga kunskaper.

Dessa projekt presenteras årligen i ett öppet forum. I år sker detta digitalt via Skype den 11 november kl. 10:00-16:00. 

Tillsammans med Geosektionen och Geologiska Föreningen sker även prisutdelning av "Årets Geolog", "Jan Bergströmpris till unga forskare" och "Hiärnepris” till framstående geovetare.

Senast granskad 2020-10-30