6 oktober 2020

Grundvattennivåer vecka 41

Det är fortsatt låga eller mycket låga nivåer för årstiden i de små magasinen i hela Svealand och större delen av Götaland, medan nivåerna i de stora magasinen är låga i södra och östra Götaland samt i delar av södra Norrlands inland.

Situationen håller på att förbättras i de små magasinen i södra Norrland. I övrigt syns inga avsevärda förändringar, varken i små eller stora grundvattenmagasin.

Grundvattennivåer vecka 41

Små magasin

Karta grundvattennivåer små magasin

Teckenförklaring grundvattennivåer små magasin

Stora magasin

Karta grundvattennivåer stora magasin

Teckenförklaring grundvattennivåer stora magasin

 

Se aktuella kartor och läs mer om grundvattennivåerna (nytt fönster)

Små grundvattenmagasin

I större delen av Götaland och så gott som hela Svealand, samt delar av södra Norrland är nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i små grundvattenmagasin. Nivåer över eller mycket över de normala återfinns främst i den norra fjällkedjan, medan magasinen i resten av landet uppvisar nivåer nära de normala.

Grundvattennivåerna sjunker nu inte lika mycket som tidigare och på vissa håll syns stigande nivåer, men de är fortfarande mycket låga i stora delar av landet. Brunnsägare som bor i dessa områden gör klokt i att följa utvecklingen och vara uppmärksamma på sin vattentillgång, särskilt om det tidigare har förekommit vattenbrist.

Det behövs betydligt mer nederbörd än normalt i framför allt södra och östra Götaland samt i Svealand för att få en normal grundvattensituation i de små magasinen.

Stora grundvattenmagasin

Nivåerna i de stora magasinen är under eller mycket under de normala för årstiden i södra och östra Götaland, i östra och mellersta Sveland samt i delar av Norrlands inland. I norra Norrland och längs västkusten finns nivåer över eller mycket över de normala. I landets övriga delar är nivåerna nära de normala. I områden i södra Sverige där vattenbrist ofta förekommer, bör vattenproducenterna vara observanta och följa utvecklingen.

För en återgång till mer normala nivåer i de sydöstra delarna av landet krävs betydligt mer nederbörd än normalt under flera månader.

Senast granskad 2020-10-06