Bild: BetterGeoEdu. Bilden visar BetterGeo-modifikationen i Minecraft.

Not official Minecraft product. Not approved by or associated with Mojang.

28 april 2020

Undervisa om naturresurser och cirkulär ekonomi i Minecraft

SGU leder ett nytt projekt inom EU för att ta fram Minecraft-baserat lärarmaterial för låg- och mellanstadiet för att lära ut kunskap om naturresurser, cirkulär ekonomi och hållbarhet.

BetterGeoEdu är ett nytt projekt som leds av SGU i samarbete med universitet och forskningsinstitut i sju europeiska länder. Projektet bygger på tidigare erfarenheter och expanderas nu till fler delar av EU. Syftet är att ta fram lärarmaterial för låg- och mellanstadiet om naturresurser, cirkulär ekonomi och hållbarhet. Till hjälp används SGU:s modifikation av Minecraft, BetterGeo, som introducerar realistisk geologi i spelet, tillsammans med mängder av nya bergarter, jordarter, mineral och föremål att hitta.

Undervisning med hjälp av spel, så kallad gamification, kan öka inlärningen avsevärt då upplevelsen blir mer underhållande och således mer minnesvärd. BetterGeoEdu använder flera element från spelet för att sprida kunskap och väcka intresse för naturresurser, cirkulär ekonomi och hållbarhet. I läromaterialet diskuteras bland annat hur metaller och mineral utvinns från marken, hur återvinning fungerar samt vilka konsekvenser gruvdrift kan ha på miljön och hur den kan bli mer hållbar.

Framtidens samhälle kommer behöva mycket mer metaller och mineral jämfört med idag, bland annat eftersom vi blir fler i världen, ekonomier växer och teknologin blir smartare. Världsbanken bedömer att det kan komma att behövas mer än tio gånger mer av metaller som järn, kobolt och nickel om vi ska lyckas nå de mest ambitiösa klimatmålen. Anledningen till detta är det globala skiftet från fossila till förnyelsebara energikällor, som är mer materialintensiva. Det är därför viktigt att sprida kunskap om hur dessa naturresurser kan utvinnas och återvinnas på ett hållbart sätt, inte minst redan tidigt i skolgången.

Då elever världen över just nu sitter hemma så arbetar teamet bakom BetterGeoEdu för att ta fram nya övningar som lämpar sig för distansutbildning som kan göras av elever självständigt i hemmet. Övningar kommer publiceras löpande på projektets webbplats. Modifikationen BetterGeo kan även spelas fristående för att lära sig mer om ämnet. Allt läromaterial, samt modifikationen BetterGeo, är gratis att ladda ned.

Projektet BetterGeoEdu finansieras av EU-organet EIT RawMaterials.

Läs mer om projektet på www.bettergeoedu.com

 

 

 

Senast granskad 2020-04-28