LKABs Malmförädlingsverk
8 april 2020

Metallprisernas utveckling i mars

Även på metallpriserna har coronaviruset satt sin prägel. Under mars månad har de flesta metallpriser fallit markant, men järnmalmspriset håller emot och guldpriset har till och med ökat något.

Metallpriserna har fallit under mars månad i kölvattnet av den annalkande globala lågkonjunkturen till följd av coronaviruset. De flesta priser har sjunkit med 10 till 15 procent under perioden. De metaller som klarat sig bäst är guld som ökat i pris med en procent och järnmalm som minskat med fem procent. De metallpriser som fallit mest är rhodium och platina med minus 21 respektive 17 procent. De priser som haft störst skillnad mellan högsta och lägsta pris är: rhodium med 151 procent, palladium med 65 procent, platina med 51 procent och silver med 47 procent. Att priset på guld gått upp beror på att guld sedan länge ses som en säker investering i oroliga tider. Att järnmalmspriset hållit stången förklaras av motståndskraftig efterfrågan - speciellt i Kina där produktionen av tackjärn/ råjärn har hållit uppe anmärkningsvärt bra. Det har också varit vädermässiga störningar i den sjöburna järnmalmstrafiken från Brasilien och Australien. Kina har dessutom under senare tid stimulerat stålintensiv infrastruktur- och konstruktionsindustri.

Läs Metallpriser i mars (pdf, öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2020-04-08