Fjällnejlika tål höga kopparhalter och kan indikera förekomst av kopparmalm.

Foto: SGU.

Forskning

Den geologiska forskningen är grunden för att föra geovetenskapen och dess tillämpningar framåt. SGU:s bidrag är att ge stöd till universitet och högskolor, bedriva egen forskning samt delta i olika nätverk och samarbetsprojekt.

Forskning och utveckling är grunden för att föra geovetenskapen och dess tillämpningar framåt. Syftet med forskningsstödet är att möta samhällets behov av tillämpad geologi och bidra till en hållbar utveckling. Det är regeringen som beslutar hur mycket medel som SGU kan dela ut som stöd till geovetenskaplig forskning. I denna sektion kan ni läsa mer om hur man söker projektmedel för geovetenskapliga projekt och om projekt som SGU finansierar samt har finansierat.

Stöd till geovetenskaplig forskning 2023

SGU bedriver också eget forskning och utvecklingsarbete samt deltar i olika nätverk och samarbetsprojekt, bland annat genom samarbete med universitet och högskolor. Du kan läsa mer om detta här.