Bergverksstatistik 2021.

Bergverksstatistik 2021.

Foto: SGU

12 januari 2023

Bergverksstatistik 2021 på engelska

Sveriges geologiska undersökning publicerar varje år Bergverksstatistik, en statistisk sammanställning över den svenska gruv- och mineralnäringen. I samband med det svenska ordförandeskapet i EU tar SGU för första gången fram en engelsk version av rapporten.

Det internationella intresset för Sveriges mineralnäring är stort. Sverige är den i särklass största järnmalmsproducenten inom EU och produktionen av bas- och ädelmetaller hör också till de främsta.

Metaller och mineral används nästan överallt i samhället. De behövs exempelvis för tekniska produkter som mobiltelefoner, datorer och solceller. Energi- och klimatomställningen medför dessutom att efterfrågan på flera metaller och mineral har ökat exponentiellt. I Europa konsumerar vi idag ungefär en fjärdedel av världens råvaror, men producerar endast tre procent. EU är till stor del beroende av import.

– Enligt EU måste produktionen i Europa öka. Sverige besitter omfattande mineraltillgångar, även sådana tillgångar som inte bryts idag. Vi har också en lång tradition av att bryta och förädla metaller och mineral. Sverige har därför ett särskilt ansvar för EU:s försörjning av metaller och mineral, säger Carolina Liljenstolpe, samhällsekonom på SGU.

Under det första halvåret av år 2023 kommer Sverige vara ordförande i Europeiska unionens råd. En stor utmaning kommer att vara att hantera de kriser som följer i spåren av pandemin och den ryska invasionen av Ukraina. I detta sammanhang kommer råvaror av avgörande betydelse spela en viktig roll. Sverige kommer bland annat att driva förhandlingarna med framtagandet av en gemensam råmateriallagstiftning. Inför detta arbete är det centralt att Sverige också förmedlar vår position som ledande medlemsstat inom gruv- och mineralnäring. SGU har också ett viktigt uppdrag med att marknadsföra Sverige som prospekteringsland.

Bergverksstatistik-2021-Eng-Omslag.jpg

– En sammanställning av den svenska gruv-och mineralnäringen på engelska utgör ett viktigt underlag inför förhandlingarna eftersom det kan bidra till att EU får en sammanhållen syn på gruvnäringens viktiga bidrag till samhället, både idag och i morgon.

Ladda ner Statistics of the Swedish Mining Industry 2021

Bergverksstatistik 2021 publicerades på svenska i juni 2022. Här kan du ladda ner den svenska versionen av rapporten:

Ladda ner Bergverksstatistik 2021 (på svenska)

Senast granskad 2023-01-12