Webbinarium om UNFC

Webbinarium 6 september om FN:s klassificering av naturresurser (UNFC) .

2 juli 2021

Webbinarium om FN:s klassificering av naturresurser

Gruvor, grundvatten, avfall, spårbarhet, bergmaterial, förnybar energi och koldioxidlagring – alla ryms de i FNs system för klassificering av naturresurser, UNFC. Systemet börjar få stort genomslag i EU och globalt och syftar till en effektiv hantering av de resurser vi är beroende av dagligen men även för att uppnå de globala målen och klara klimatomställningen.

Hållbar förvaltning av energi- och råvaruresurser i ett allt snabbare föränderligt globalt ekonomiskt landskap kräver en korrekt kartläggning av utbud, tillgänglighet och efterfrågan. UNFC är ett unikt system där resurser klassificeras utifrån tre grundläggande kriterier som återspeglar tekniska, miljö- och socioekonomiska faktorer samt kunskap om resursens dimensioner. UNFC har redan introducerats i många länder och av en del företag för en effektivare förvaltning och bättre förståelse av resurser för att främja miljömässig och samhällsekonomiskt effektiv utveckling av naturresurserna som ett led i att bidra till en hållbar utveckling.

Den här dagen ägnar vi åt att lära oss mer om hur klassificeringen fungerar. Internationella experter delar med sig av sina erfarenheter och vi får också möta svenska forskare och myndighetsföreträdare.

Det kostnadsfria webbinariet äger rum den 6 september 2021, kl 10:00–15:30. Samtliga föredrag hålls på engelska. Välkommen med din anmälan på följande sida (borttagna länkar)

 

Ur programmet

  • UNFC – Framework for international cooperation on Sustainable Resource Management
  • The UNFC Toolkit
  • Resource classification in the context of circular economy
  • UNFC social and environmental guidelines
  • Case studies
  • Anthropogenic use of UNFC – secondary resources and mine waste assessment

Läs det detaljerade programmet

Programmet uppdateras löpande.

Webbinariet FN:s klassificering av naturresurser (UNFC) anordnas av SGU i samarbete med Vinnova.

Information about the webinar in English

Senast granskad 2021-07-02