20 juli 2021

Grundvattensituationen vecka 29

Situationen har försämrats något för små grundvattenmagasin i de östra delarna av Götaland och Svealand samt i de inre delarna av Norrland, medan den är relativt oförändrad i de stora magasinen. Beräkningar tyder på att nivåerna i både små och stora magasin kommer att vara under eller mycket under de normala för årstiden i de södra och östra delarna av Götaland samt i östra Svealand de kommande två månaderna.

Under den senaste månaden har grundvattensituationen försämrats något för de små magasinen i de östra delarna av Götaland och Svealand samt i de västra delarna av Norrland, vilket beror på att det kommit mindre nederbörd än normalt. Nivåerna är under de normala för årstiden i södra Götaland och västra Norrland. I västra Blekinge, nordöstra Skåne och på Gotland är nivåerna mycket under de normala.

I de stora grundvattenmagasinen har situationen försämrats något i västra Norrland medan den varit relativt oförändrad i övriga delar av landet. Detta innebär att nivåerna är under eller mycket under de normala för årstiden i de sydliga och östra delarna av Götaland, i östra Svealand och i delar Jämtlands, Västerbotten och Norrbottens län. I större delen av Skåne och vissa delar av sydöstra Götaland är nivåerna mycket under de normala. Nivåerna är över eller mycket över de normala i nordvästra Götaland och i den östra delen av Norrland.

Grundvattensituationen vecka 29

Små magasin

Karta grundvattennivåer små magasin

Teckenförklaring grundvattennivåer små magasin

Stora magasin

Karta grundvattennivåer stora magasin

Teckenförklaring grundvattennivåer stora magasin

 

Du vet väl att SGU uppdaterar informationen om grundvattennivåerna varje vecka (tisdagar kl 12.00). Du hittar informationen här: 

Se aktuella kartor och läs mer om grundvattennivåerna

Grundvattensituationen de närmaste månaderna

framtida _nivåer_sept_2021.jpg

SGU:s beräkningar för september förutser att nivåerna i de små magasinen blir under de normala i stora delar av Götaland och Norrland samt i delar av östra Svealand. I delar av Skåne, Blekinge, Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län förväntas nivåerna bli mycket under de normala. Vid torrt väder är det förväntat att nivåerna blir under eller mycket under de normala för årstiden i stora delar av landet.

I stora grundvattenmagasin är det sannolikt att grundvattennivåerna blir under de normala i stora delar av Götaland och i de östra delarna av Svealand under september. I delar av Götaland, exempelvis Skåne och Gotland, är det möjligt att nivåerna till och med blir mycket under de normala för årstiden. I delar av Norrland, västra Svealand och nordvästra Götaland förväntas nivåerna bli normala till mycket över de normala. SGU:s beräkningar för september förutser att nivåerna i de små magasinen blir under de normala i stora delar av Götaland och Norrland samt i delar av östra Svealand. I delar av Skåne, Blekinge, Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län förväntas nivåerna bli mycket under de normala. Vid torrt väder är det förväntat att nivåerna blir under eller mycket under de normala för årstiden i stora delar av landet. 

Läs mer om SGU:s beräkning av framtida grundvattennivåer och kartor för andra tidpunkter och scenarier.

 

 

 

Senast granskad 2021-07-20