31 augusti 2021

Grundvattensituationen vecka 35

Blött väder den senaste tiden har gjort att situationen förbättrats i de små grundvattenmagasinen och nivåerna är nu mestadels normala eller över de normala för årstiden. De stora magasinen reagerar långsammare och har därför fortsatt låga nivåer i större delen av Götaland och östra Svealand.

Normalt brukar grundvattennivåerna sjunka i augusti på grund av stor avdunstning och att växterna är aktiva och tar upp mycket av regnet. I år har nederbörden varit förhållandevis stor och temperaturen låg i augusti, vilket gjort att det varit en betydande grundvattenbildning på sina håll. Framför allt har grundvattennivåerna stigit i de små grundvattenmagasinen i Norrland men även i många andra delar av Sverige. Sammantaget innebär detta att grundvattensituationen har förbättrats i de små magasinen så att grundvattennivåerna mestadels är normala eller över de normala för årstiden. I vissa delar av Norrlands kustland och östra delen av Dalarnas län är nivåerna till och med mycket över de normala. Ett undantag är Gotland där nivåerna fortsatt är under de normala för årstiden.

Det är förväntat att samma påfyllning skett i de stora grundvattenmagasinen men effekten är mindre och fördröjd. Grundvattennivåerna är därför fortsatt under de normala i större delen av Götaland och östra Svealand. I vissa delar av södra och östra Götaland är nivåerna mycket under de normala för årstiden. I norra Norrlands kustland är nivåerna däremot mycket över de normala för årstiden.

Grundvattensituationen vecka 35

Små magasin

Karta grundvattennivåer små magasin

Teckenförklaring grundvattennivåer små magasin

Stora magasin

Karta grundvattennivåer stora magasin

Teckenförklaring grundvattennivåer stora magasin

 

SGU uppdaterar informationen om grundvattennivåerna varje vecka (tisdagar kl 12.00). 

Se aktuella kartor och läs mer om grundvattennivåerna

Grundvattensituationen de närmaste månaderna

framtida-_nivåer_oktober_2021.jpg

SGU:s beräkningar för oktober i de små magasinen pekar på att nivåerna fortsatt mestadels blir normala för årstiden. Vid torrt väder de närmaste månaderna kan dock nivåerna bli under eller mycket under de normala för årstiden i stora delar av landet. Detta gäller framför allt de områden där nivåerna i dagsläget är normala eller under de normala.

 

För de stora grundvattenmagasinen är det förväntat att den ovanligt stora påfyllningen som skett sista månaden inte får någon större effekt på grundvattensituationen. Det är därför troligt att grundvattennivåerna fortsatt blir under de normala för årstiden i vissa av de södra och östra delarna av Götaland och i viss mån i de östra delarna av Svealand de närmsta månaderna.

Framtid_stora_180_blöt_v35.png

Stora magasin i februari 2022 med blöt väderutveckling.

Beräkningar tyder på att det krävs blötare väder än normalt under hösten för att nivåerna ska bli normala i detta område till vintern. I stora magasin i övriga Sverige är det förväntat att grundvattensituationen är bättre även om det inte kan uteslutas att nivåer under de normala för årstiden kan förekomma.

För stora grundvattenmagasin kvarstår SGU:s varning om förhöjd risk för vattenbrist i Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronobergs, Jönköpings, Östergötlands, Gotlands och Stockholms län. Tack vare den påfyllning som skett den senaste tiden har SGU däremot tagit bort tidigare varningar om förhöjd risk för vattenbrist i små grundvattenmagasin, förutom på Gotland där varningen kvarstår tills vidare.

Läs mer om SGU:s beräkning av framtida grundvattennivåer och kartor för andra tidpunkter och scenarier.

Senast granskad 2021-08-31