10 augusti 2021

Grundvattensituationen vecka 32

Den senaste månaden har grundvattennivåerna överlag sjunkit, vilket är förväntat under sommaren. I stora delar av södra Götaland och norra Norrland har nivåerna sjunkit mer än normalt så att nivåerna där nu är under eller mycket under de normala för årstiden. Beräkningar tyder på att nivåerna i stora och små magasin troligen hamnar under eller mycket under de normala i de södra och östra delarna av Götaland de närmaste månaderna.

I de små grundvattenmagasinen är nivåerna under de normala för årstiden i större delen av Norrland och delar av Götaland. I vissa delar av norra Norrland samt i södra Götaland, framförallt Skåne och Öland, är nivåerna mycket under de normala. I större delen av nordvästra Svealand är grundvattensituationen över den normala.

I de stora grundvattenmagasinen är grundvattensituationen under den normala i större delen av Götaland och östra Svealand med nivåer mycket under de normala för årstiden i vissa delar av södra och östra Götaland. I norra Norrlands kustland är nivåerna mycket över de normala för årstiden.

Grundvattensituationen vecka 32

Små magasin

Sverigekarta grundvattennivåer små magasin. Illustration.

Teckenförklaring grundvattennivåer små magasin. Illustration.

Stora magasin

Sverigekarta grundvattennivåer stora magasin. Illustration.

Teckenförklaring grundvattennivåer stora magasin. Illustration.

 

SGU uppdaterar informationen om grundvattennivåerna varje vecka (tisdagar kl 12.00). 

Se aktuella kartor och läs mer om grundvattennivåerna

Grundvattensituationen de närmaste månaderna

scenarie_v32_310x392.jpg

I stora grundvattenmagasin är det troligt att grundvattennivåerna fortsatt blir under de normala för årstiden i de södra och östra delarna av Götaland och de östra delarna av Svealand de närmsta månaderna. I Skåne, Blekinge, Gotland samt stora delar av Kalmar län är det förväntat att grundvattensituationen till och med blir mycket under den normala. I stora magasin i övriga Sverige är det förväntat att grundvattensituationen är bättre även om det inte kan uteslutas att nivåer under de normala för årstiden kan förekomma.

Med anledning av låga grundvattennivåer och den nuvarande och förväntade grundvattensituationen har SGU utfärdat en varning om förhöjd risk för vattenbrist i både stora och små grundvattenmagasin i Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronobergs, Jönköpings, Östergötlands och Gotlands län. För Södermanlands och Stockholms län gäller varningen endast stora magasin.

Läs mer om SGU:s beräkning av framtida grundvattennivåer och kartor för andra tidpunkter och scenarier.

Senast granskad 2021-08-10