28 juli 2020

Grundvattennivåer vecka 31

I de små magasinen är grundvattennivåerna under de normala eller mycket under de normala för årstiden i den södra och östra delen av Götaland, östra Svealand och i de sydöstra delarna av Norrland. I de stora magasinen är nivåerna låga i östra Götaland och södra Götaland samt i sydöstra Svealand och i delar av nordvästra och mellersta Norrland.

I södra och mellersta Sverige har grundvattennivåerna generellt ökat något i de små magasinen sedan föregående vecka. I nordvästra Norrland syns fortfarande effekten av snösmältningen som har bidragit till nivåer som är över eller mycket över de normala för årstiden. I de stora magasinen har det inte skett några stora förändringar sedan föregående vecka förutom att grundvattennivåerna vid Norrlands fjällandskap ökat något och övergått till mer normala nivåer för årstiden.

Grundvattennivåer vecka 31, kartor över stora och små grundvattenmagasin

Se aktuella kartor och läs mer om grundvattennivåer

Ladda ner kartbild på grundvattennivåer v 31 (TIF)

Små grundvattenmagasin

Nivåerna är under eller mycket under de normala för årstiden i de små magasinen i östra och sydöstra Svealand, södra och östra delen av Götaland och i sydöstra Norrland. Norra Norrland och ett område i västra Götaland har nivåer som är över eller mycket över de normala för årstiden.

Nivåerna i delar av södra Sverige sjunker generellt sett, vilket är en förväntad utveckling under sommaren eftersom det mesta av nederbörden brukar avdunsta eller tas upp av växterna. Möjligheterna till betydande grundvattenbildning är därför små, vilket innebär att situationen kan bli ansträngd under de närmaste månaderna. Enskilda brunnsägare i områden med låga nivåer, särskilt de i områden som ofta får vattenbrist, bör hålla sig informerade om utvecklingen och vara uppmärksamma på sin vattentillgång.

För att få en normal grundvattensituation i de små magasinen behövs mer nederbörd än normalt i södra och östra Götaland och östra Svealand samt i sydöstra Norrland.

Stora grundvattenmagasin

I de stora magasinen är nivåerna nära de normala för årstiden i större delen av landet utom i södra Götaland, östra Götaland och Svealand samt i delar av nordvästra och mellersta Norrland där nivåerna är under eller mycket under de normala för årstiden. I västra Götaland och nordöstra Norrland däremot är nivåerna över eller mycket över de normala.

I de områden där nivåerna är under eller mycket under de normala, eller där vattenbrist ofta förekommer, bör vattenproducenterna vara observanta och följa utvecklingen. Varierande förutsättningar förekommer dock både vad gäller grundvattenmagasinens egenskaper och vattenuttag.

I områden där grundvattennivåerna är under de normala behövs mer nederbörd än normalt under flera månader för att få en normal grundvattensituation i de stora magasinen.

Senast granskad 2020-07-28