Drönare för geofysiska mätningar

Foto: AMKVO AB

6 juli 2020

Drönare gör kartläggningen av mineralresurser enklare och mer hållbar

De första testerna med drönare för geofysisk kartläggning har nu genomförts inom EU-projektet Smart Exploration. Flygningarna gjordes vid Blötberget utanför Ludvika och resultaten ser mycket lovande ut. Metoden med drönare kan spara både pengar, miljö och arbetstid.

Sedan 2017 har SGU deltagit i EU-projektet Smart Exploration, som syftar till att utveckla tekniker för att på ett hållbart sätt kartlägga mineralresurser på större djup. I projektet deltar 27 parter, bestående av bland annat forskningsinstitut, universitet, gruvbolag, teknikföretag och myndigheter, som gemensamt arbetar för att utveckla smarta lösningar för att hitta mineralresurser både i gruvnära områden och i nya områden. Metoder och tekniker har testats aktivt på sex olika platser över hela Europa – i Sverige, Finland, Portugal, Grekland och i Kosovo. Ett av SGU:s bidrag till Smart Exploration är att i samarbete med Uppsala Universitet och AMKVO AB utveckla två geofysiska mätsystem som kan användas tillsammans med mindre obemannade luftfarkoster, så kallade drönare.

Förra veckan genomförde SGU och AMKVO AB intensiva tester med båda mätsystemen. Mätningarna utfördes vid Blötberget utanför Ludvika och täckte ett område på cirka 1,1x1,8 km med ett flyglinjeavstånd på 100 m. De preliminära resultaten från mätningarna ser mycket lovande ut och är jämförbara med SGU:s luftburna data som samlades i samma område under sommaren 2016.

Mätresultaten i form av kartor och 3D-modeller visar variationer i markens magnetiska och elektriska egenskaper ner till ett par kilometer djup. Resultaten kan bland annat användas till kartläggning av berggrundsgeologi, mineralresurser, grundvatten, jorddjup och förorenade marker. Undersökningar med drönarsystemet är i många fall miljövänligare, logistisk enklare och ekonomisk lönsammare vid kartläggning av mindre området, jämfört med motsvarande mätningar utförda på marken.

SGU planerar att utföra ytterligare tester med drönarsystemen under hösten.

Läs mer om SGU:s geofysiska kartläggningar

Projektet Smart Exploration

Smart-Exploration.jpg

Senast granskad 2020-07-06