Foto: Bradley Goodfellow, SGU.

7 juli 2020

Nyupptäckt process bakom istida landskapsformer

Forskare har upptäckt en tidigare okänd process kopplad till nedisningen. Processen kallas glacial uppslitning och förklarar bildningen av de stora blockfält som finns att hitta på flera platser i Sverige.

Ett internationellt forskarlag lägger i en ny artikel fram bevis för en hittills okänd istida process; glacial uppslitning. Fenomenet har gett upphov till stora områden med gigantiska block som ligger utspridda på marken på många platser i de östra delarna av Sverige.

Bodagrottorna_Lagerbäck.png

Bodagrottorna vid Iggesund är en geologisk sevärdhet. Här ligger stora block huller om buller och bildar grottliknande håligheter. Det har tidigare spekulerats kring flera förklaringar till Bodagrottornas bildning, bland annat jordbävningar. Nya rön pekar mot att inlandsisen har styckat upp och dragit isär berggrundsytan.

Foto: Robert Lagerbäck, SGU.

De nya rönen visar att dessa blockfält bildats då berggrunden slitits isär av glaciärerna i en process som nu benämns glacial uppslitning. Detta har kunnat ske när vatten och sediment tryckts ner och in i horisontella sprickor i berggrunden under högt tryck från inlandsisens tyngd. När sprickorna sedan vidgades slets stora block loss från berget och transporterades iväg av isen och blev liggande cirka hundra meter längre bort.

Forskarna tror också att glacial uppslitning ligger bakom några landskapsformationer i området runt Trollhättan samt Nordkroken i Västra Götaland där det på flera ställen finns extremt flacka bergytor i landskapet.

Slättbergen_foto Linda Wickström.png

Nordkroken i Vänersborgs kommun. Denna spektakulära landform har hittills förklarats som resultat av långsam vittring och nednötning av berggrundsytan för över 500 miljoner år sedan. De nya forskningsrönen pekar på en alternativ förklaring och en mycket yngre utvecklingshistoria.

Foto: Linda Wickström, SGU.

Forskningsprojektet finansierades av Svensk Kärnbränslehantering (SKB) och genomfördes av forskare från Stockholms och Göteborgs Universitet, SGU, SKB, British Geological Survey (BGS) samt tre amerikanska universitet (Purdue University, University of California-Los Angeles, University of Hawaii).

Läs mer om forskningen i följande skrifter:

Glacial ripping: geomorphological evidence from Sweden for a new process of glacial erosion. Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography

Exploring alternative models for the formation of conspicuously flat basement surfaces in southern Sweden. SKB TR-19-22

Past and future impact of glacial erosion in Forsmark and Uppland. Final report. SKB TR-19-07

Läs mer på vår webbplats

Sveriges berggrund

Från istid till nutid

Senast granskad 2020-07-07