14 juli 2020

Grundvattennivåer vecka 29

I de små magasinen är grundvattennivåerna under de normala eller mycket under de normala för årstiden i östra Svealand, sydöstra delen av Götaland samt i de sydöstra delarna av Norrland. I de stora magasinen är nivåerna låga i östra Götaland och södra Götaland samt i sydöstra Svealand och nordvästra Norrland.

I södra och mellersta Sverige sjunker grundvattennivåerna något i de små magasinen. I nordvästra Norrland syns fortfarande effekten av snösmältningen som har bidragit till nivåer som är över eller mycket över de normala för årstiden. I de stora magasinen har det inte skett några stora förändringar sedan förra veckan.

Grundvattennivaer_vecka_29.jpg

Se aktuella kartor och läs mer om grundvattennivåer

Ladda ner kartbild på grundvattennivåer v 29 (TIF)

Små grundvattenmagasin

Nivåerna är under eller mycket under de normala för årstiden i de små magasinen i sydöstra Svealand, södra och östra delen av Götaland och i sydöstra Norrland. Västra Norrland och ett område i sydvästra Götaland har nivåer som är över eller mycket över de normala för årstiden.

Nivåerna i södra Sverige sjunker generellt sett, vilket är en förväntad utveckling under sommaren eftersom det mesta av nederbörden brukar avdunsta eller tas upp av växterna. Möjligheterna till betydande grundvattenbildning är därför små, vilket innebär att situationen kan bli ansträngd under de närmaste månaderna.

Enskilda brunnsägare i områden med låga nivåer, särskilt de i områden som ofta får vattenbrist, bör hålla sig informerade om utvecklingen och vara uppmärksamma på sin vattentillgång.

För att få en normal grundvattensituation i de små magasinen behövs mer nederbörd än normalt i östra Götaland och östra Svealand samt i sydöstra Norrland.

Stora grundvattenmagasin

I de stora magasinen är nivåerna nära de normala för årstiden i större delen av landet utom i södra Götaland, östra Götaland och Svealand samt i nordvästra Norrland där nivåerna är under eller mycket under de normala för årstiden. I västra Götaland däremot är nivåerna över eller mycket över de normala.

I de områden där nivåerna är under eller mycket under de normala, eller där vattenbrist ofta förekommer, bör vattenproducenterna vara observanta och följa utvecklingen. Varierande förutsättningar förekommer dock både vad gäller grundvattenmagasinens egenskaper och vattenuttag.

I områden där grundvattennivåerna är under de normala behövs mer nederbörd än normalt under flera månader för att få en normal grundvattensituation i de stora magasinen.

 

Senast granskad 2020-07-14